Polska podpisała Konwencję Rady Europy o koprodukcji filmowej

17-07-2017

Fot. MSZ

Konwencja Rady Europy o koprodukcji filmowej (poprawiona) została podpisana przez Polskę 18 lipca 2017 r. w Strasburgu. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dokument podpisał ambasador Janusz Stańczyk, stały przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy Radzie Europy.

Konwencja Rady Europy o koprodukcji filmowej (poprawiona) zastąpi Europejską Konwencję o koprodukcji filmowej, sporządzoną w Strasburgu w dniu 2 października 1992 r., która w stosunku do Polski weszła w życie z dniem 1 marca 2003 r. Zmiana Konwencji z 1992 r. okazała się konieczna ze względu na dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii, pogłębiające się różnice w systemach finansowania produkcji w krajach europejskich oraz ekonomiczne i finansowe zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich 25 lat w sektorze audiowizualnym. Dodatkowo zauważalny w ostatnich latach trend do włączania w koprodukcje producentów z państw pozaeuropejskich (m.in. w postaci umów bilateralnych) spowodował potrzebę zmiany postanowień Konwencji z 1992 r.

Konwencja Rady Europy o koprodukcji filmowej (poprawiona) została otwarta do podpisu 30 stycznia 2017 r., w Rotterdamie. Podczas tej ceremonii dokument został podpisany przez przedstawicieli 10 państw (Grecja, Holandia, Luksemburg, Malta, Norwegia, Portugalia, Serbia, Słowacja, Słowenia i  Włochy). Od tego czasu podpisy pod  Konwencją złożyli przedstawiciele kolejnych czterech państw (Cypr, Hiszpania, Litwa i Szwecja).  Ponadto, trzy państwa zdołały już przeprowadzić ratyfikację tej umowy (Norwegia, Słowacja i Szwecja). W związku z czym Konwencja wejdzie w życie 1 października 2017 r.

Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Konwencją Rady Europy o koprodukcji filmowej (poprawioną), zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, nastąpi przez ratyfikację za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie.powrót