Polski Komitet Narodowy ICOMOS oferuje wsparcie Komitetowi Francuskiemu

17-04-2019

fot. PAP/EPA/Yoan Valat

W obliczu tragedii, jaka dotknęła Francję, Polski Komitet Narodowy ICOMOS zadeklarował stronie francuskiej ekspercką pomoc przy pracach związanych z odbudową i rekonstrukcją katedry Notre Dame w Paryżu.

 

List Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS

Drodzy Koledzy i Przyjaciele,

jesteśmy zszokowani i zasmuceni dramatem, który dotknął również nas. Posiadając szczególną wrażliwość na tragiczne wydarzenia prowadzące do destrukcji dziedzictwa oraz doświadczenie w próbach ich zaradzeniu, jesteśmy gotowi do utworzenia ekipy ekspertów – szczególnie w takich specjalnościach jak konserwacja kamienia, drewna, witraży, systemów konstrukcyjnych. Bylibyśmy dumni i zaszczyceni, gdybyście zechcieli przyjąć naszą współpracę.

Rok temu 8 maja zorganizowaliśmy konferencję UNESCO – ICOMOS, w wyniku której powstał dokument „Rekomendacja warszawska na temat odbudowy i rekonstrukcji dziedzictwa kultury”, co potwierdza nasze zaangażowanie we wszystkie ww. kwestie. Tym bardziej, że w 1966 roku w katedrze Notre Dame święciliśmy tysiąclecie Chrztu Polski, a plac przed katedrą nosi imię Jana Pawła II.

Z wyrazami naszej solidarności i najlepszymi myślami,

Jadwiga Łukaszewicz – Prezes Polskiego Komitetu ICOMOS

Krzysztof Pawłowski – Członek honorowy ICOMOS

 

Chers Collègues et Amis,
 
Nous sommes absolument choqués et attristés par le drame qui est également le notre. Nous sommes particulièrement sensibles aux désastres causant la destruction du patrimoine et bien expérimentés pour essayer d’y remédier. Nous sommes tout à fait disposés pour former une équipe d’experts notamment dans les spécialités comme la conservation de la pierre, du bois, de vitraux, du système de construction.
Nous serions fiers et honorés si vous acceptiez notre coopération.
Il y a un an - le 8 mai nous avons organisé à Varsovie la conférence UNESCO - ICOMOS qui a abouti à la Recommandation de Varsovie sur le relèvement et la reconstruction du patrimoine culturel, événement qui confirme notre engagement.
D’autant plus qu’en 1966 c’est dans la Cathédrale Notre-Dame que nous avons célébré le millénaire du baptême de la Pologne et le parvis de Notre-Dame porte le nom de Jean Paul II.
 
Avec nos expressions de solidarité et nos meilleurs pensées,
 
Jadwiga Łukaszewicz - Présidente du Comité national Polonais de l'ICOMOS
Krzysztof Pawlowski - Membre d’honneur
 
 


powrót