Polsko - nowozelandzka umowa w sprawie koprodukcji filmów

21-10-2015

Na zdjęciu: Podpisanie umowy w sprawie kooprodukcji filmów. autor zdjęcia: Danuta Matloch Podpisanie umowy w sprawie kooprodukcji filmów. fot.: Danuta Matloch

Na zdjęciu: Podpisanie umowy w sprawie kooprodukcji filmów. autor zdjęcia: Danuta Matloch Podpisanie umowy w sprawie kooprodukcji filmów. fot.: Danuta Matloch

Zagadnienia współpracy przy koprodukcjach filmowych reguluje podpisana 21 października br. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie koprodukcji filmów. Podpisy pod dokumentem złożyły Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska oraz Ambasador Nowej Zelandii w Polsce Wendy Hinton.  

Idea podpisania dwustronnej umowy w dziedzinie kinematografii pojawiła się w styczniu 2013 r., podczas wizyty w Polsce Ministra Kultury, Sztuki i Dziedzictwa Nowej Zelandii, Christophera Finlaysona.

Dokument reguluje zagadnienia współpracy przy koprodukcjach filmowych. Zobowiązuje strony do traktowania filmów powstałych w koprodukcji jako filmów rodzimych, zgodnie z prawem wewnętrznym obowiązującym w każdym z państw. W sposób szczegółowy określa wymogi, które muszą zostać spełnione, aby dany projekt mógł uzyskać status koprodukcji polsko-nowozelandzkiej i nowozelandzko-polskiej. Przewidziana jest również możliwość wprowadzenia mechanizmu nadzoru realizacji Umowy poprzez powołanie Komisji Wspólnej.

Filmy i twórcy z Nowej Zelandii są doceniani na świecie, a plenery tego kraju pojawiają się w wielu wysokobudżetowych produkcjach. Kinematografia polska może stawać się pożądanym partnerem dla nowozelandzkiego przemysłu filmowego. System wspierania produkcji filmowej w Nowej Zelandii nie pozwała na dofinansowanie koprodukcji filmowych bez statutu oficjalnej koprodukcji międzynarodowej, na podstawie bilateralnych umów z poszczególnymi państwami. Nowa Zelandia zawarła już 15 takich porozumień.

Produkcja filmowa w Nowej Zelandii wspierana jest za pośrednictwem New Zealand Film Commission, która przyznaje dofinansowanie w ramach swoich programów.

Z uwagi na potencjał nowozelandzkiego przemysłu filmowego przyjęcie Umowy przez nasz kraj będzie sprzyjało nawiązywaniu szerszej współpracy środowisk filmowych, wymianie usług między producentami i innymi podmiotami działającymi w obszarze produkcji filmowej, ułatwi także szerszą promocję polskiej kultury filmowej w Nowej Zelandii.

Umowa z Nową Zelandią jest kolejną podpisaną przez Polskę dwustronną międzyrządową umową w zakresie kinematografii. Wcześniej zawarto je z Kanadą (1996), Izraelem (2004), Francją (2012) oraz Indiami (2012).powrót