Porozumienie o współpracy pomiędzy Muzeami Rezydencjami Królewskimi

23-08-2012

We wtorek 21 sierpnia 2012 r. Dyrektorzy Muzeów Rezydencji Królewskich: prof. dr hab. Jan.K.Ostrowski- Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, prof. dr hab. Andrzej Rottermund- Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, Tadeusz  Zielniewicz- Dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie oraz Paweł Jaskanis- Dyrektor Muzeum Pałac w Wilanowie podpisali w Łazienkach Królewskich Porozumienie o współpracy.

Porozumienie o współpracy pomiędzy Muzeami Rezydencjami Królewskimi.

Powodem podpisania Porozumienia jest chęć koordynacji działań w zakresie wspólnych przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych. Przygotowany także zostanie program obejmujący projekty konserwatorskie i inwestycyjne na lata 2012-2015 oraz kolejny okres finansowy funduszy europejskich na lata 2014-2020. Ponadto w planach jest zwrócenie się do Prezydenta RP z prośbą o otoczenie szczególną opieką Muzeów – Rezydencji Królewskich oraz stworzenie spójnego programu ich rewitalizacji. Wspólnie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego zabiegać będą o publiczne źródła finansowania Programu oraz udział mecenasów kultury.

W celu realizacji wymienionych przedsięwzięć Dyrektorzy powyższych instytucji utworzyli Kolegium, które ma pełnić funkcję doradczą oraz reprezentować Muzea w kontaktach zewnętrznych.powrót