Porozumienie w sprawie ochrony dobrego imienia Polski

06-06-2016

Na zdjęciu: Podpisanie deklaracj ws. przeciwdziałania używaniu określenia polskie obozy koncentracyjne. autor zdjęcia: Danuta Matloch
fot. Danuta Matloch

6 czerwca 2016 r. w Warszawie prof. dr hab. Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wiceprezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Elliott Portnoy, Globalny Partner Zarządzający Dentons, podpisali Deklarację o współpracy na rzecz przeciwdziałania publicznemu używaniu określenia „polskie obozy koncentracyjne”.

Jednym z priorytetów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest dbałość o reputację oraz budowanie dobrego imienia Polski za granicą. Jego elementem jest wolna od zniekształceń prawda historyczna dotycząca Polski i Polaków w świadomości obecnych i przyszłych pokoleń na całym świecie. Od wielu lat cieniem na wizerunku naszego kraju kładą się przypadki stosowania w zagranicznych mediach określeń „polskie obozy koncentracyjne” (a także „polskie obozy zagłady” czy „polskie obozy śmierci”), których skutkiem jest błędne przypisywanie Polsce i Polakom odpowiedzialności za zbrodnie przeciw ludzkości, zbrodnie wojenne i zbrodnie ludobójstwa dokonane na terenach Rzeczypospolitej Polskiej okupowanych przez niemiecką III Rzeszę w latach II wojny światowej.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dostrzega potrzebę podjęcia zdecydowanych i skutecznych działań prawnych zmierzających do zmiany tej sytuacji i zaprzestania naruszania dobrego imienia Polski i jej obywateli w mediach i wypowiedziach publicznych. W intencji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Deklaracja o współpracy z kancelarią Dentons jest wstępem do zaktywizowania środowisk i organizacji społecznych zainteresowanych ochroną dobrego imienia Polski i Polaków, w tym środowiska prawniczego, do działań mających na celu doprowadzenie do wyrugowania z przestrzeni medialnej i publicznej określeń „polskie obozy koncentracyjne”, „polskie obozy zagłady” czy „polskie obozy śmierci”.

Na mocy zawartego porozumienia, działająca w wielu krajach świata firma prawnicza Dentons na zasadzie pro bono podejmie na terenie krajów, w których działa kroki zmierzające do przeciwdziałania używaniu określenia „polskie obozy koncentracyjne”. Obie strony wypracują metody wzajemnego informowania się o zaistniałych przypadkach naruszania dobrego imienia Polski oraz o sposobie i trybie reakcji na nie. Elementem wsparcia ze strony kancelarii będzie również przygotowanie pro bono raportu zawierającego informację analityczną i prawną określającą m.in. różnorodne pod względem prawnym przypadki publicznego używania określenia ”polskie obozy”, możliwe do wykorzystania w poszczególnych państwach instrumenty prawne pomocne w ochronie reputacji i dobrego imienia Polski i Polaków w tym kontekście oraz zestawienie stosownego orzecznictwa sądów krajowych i trybunałów międzynarodowych. Raport przekazany będzie do pełnej dyspozycji i wykorzystania przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne podmioty zainteresowane problemem ochrony dobrego imienia Polski.

Strony deklaracji wyrażają nadzieję, że przyczyni się ona do skutecznej ochrony dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej oraz do zwycięstwa prawdy w ważnym obszarze świadomości historycznej współczesnego świata.

Do pobrania:

Deklaracja o współpracy na rzecz przeciwdziałania publicznemu używaniu określenia "polskie obozy koncentracyjne"powrót