Porozumienie zawarte między Narodowym Instytutem Audiowizualnym a Telewizją Polską S.A.

04-05-2011

Wspólne działania na rzecz ochrony narodowego dziedzictwa audiowizualnego, współpraca w zakresie digitalizacji, archiwizacji i upowszechnienia twórczości audiowizualnej, realizacja zadań służących promocji idei wspólnej Europy, ze szczególnym uwzględnieniem roli Polskiego Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, ścisła współpraca przy produkcji materiałów audiowizualnych realizujących cele misyjne, w szczególności w zakresie kultury. To główne zapisy porozumienia zawartego przez prezesa Telewizji Polskiej S.A Juliusza Brauna i dyrektora Narodowego Instytutu Audiowizualnego Michała Merczyńskiego. Podpisanie listu intencyjnego odbyło się 4.05.2011 r. w obecności Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego.

Podpisanie porozumienia między NInA i TVP S.A w obecności ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego
Podpisanie porozumienia między NInA i TVP S.A w obecności ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego

Digitalizacja treści audiowizualnych pozostających w depozycie TVP S.A.  będzie realizowana w ramach założeń Wieloletniego Programu Rządowego KULTURA + Priorytet: Digitalizacja.  Jego celem jest poszerzenie i ułatwienie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego, poprzez digitalizację zbiorów i rozbudowę pracowni digitalizacyjnych.

Poddane obróbce cyfrowej materiały zostaną udostępnione na portalu www.nina.gov.pl .Narodowy Instytut Audiowizualny będzie również koproducentem nowych, cyklicznych, poświęconych kulturze programów telewizyjnych.

Sygnatariusze listu przypominają, że misją podmiotów publicznych jest ochrona, waloryzacja i upowszechnienie narodowego dziedzictwa kulturowego, w szczególności zbiorów audiowizualnych.  Podkreślają ponadto cele statutowe Narodowego Instytutu Audiowizualnego związane z digitalizacją, archiwizacją i udostępnieniem twórczości audiowizualnej oraz misyjną działalność Telewizji Polskiej S.A., jej bogaty dorobek, doświadczenie i potencjał organizacyjny.powrót