Posiedzenia Rady Powierniczej MNW i Rady przy Muzeum Łazienki Królewskie

11-04-2013

Ostatnie posiedzenie obecnej kadencji Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie odbyło się 11. kwietnia br. Tego samego dnia 3 osoby odebrały powołania w skład Rady Muzeum przy Muzeum Łazienki Królewskie. W obu spotkaniach uczestniczył Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski.

Posiedzenia Rady Powierniczej MNW i Rady przy Muzeum Łazienki Królewskie
Ostatnie posiedzenie Rady Powierniczej MNW Fot.: Danuta Matloch

Posiedzenia Rady Powierniczej MNW i Rady przy Muzeum Łazienki Królewskie
Ostatnie posiedzenie Rady Powierniczej MNW. Fot.: Danuta Matloch

Posiedzenia Rady Powierniczej MNW i Rady przy Muzeum Łazienki Królewskie
Ostatnie posiedzenie Rady Powierniczej MNW. Fot.: Danuta Matloch

 Rada Muzeum Łazienki Królewskie: podsumowanie roku 2012 i wręczenie nominacji nowym członkom Rady
Rada Muzeum Łazienki Królewskie: podsumowanie roku 2012 i wręczenie nominacji nowym członkom Rady. Fot.: Danuta Matloch

 Rada Muzeum Łazienki Królewskie: podsumowanie roku 2012 i wręczenie nominacji nowym członkom Rady
Rada Muzeum Łazienki Królewskie: podsumowanie roku 2012 i wręczenie nominacji nowym członkom Rady. Fot.: Danuta Matloch

 Rada Muzeum Łazienki Królewskie: podsumowanie roku 2012 i wręczenie nominacji nowym członkom Rady
Rada Muzeum Łazienki Królewskie: podsumowanie roku 2012 i wręczenie nominacji nowym członkom Rady. Fot.: Danuta Matloch

Posiedzenia Rady Powierniczej MNW i Rady przy Muzeum Łazienki Królewskie
Fot.: Danuta Matloch

Posiedzenia Rady Powierniczej MNW i Rady przy Muzeum Łazienki Królewskie
Fot.: Danuta Matloch

W związku z kończącą się 5-letnią kadencją Rady Powierniczej MNW jej przewodniczący prof. Jack Lohman podsumował działalność tego gremium. Minister Bogdan Zdrojewski podziękował  członkom Rady za aktywny udział w jej pracach oraz zaangażowanie i twórczy wkład w funkcjonowanie i rozwój MNW.

W skład Rady wchodzili: Jan Krzysztof Bielecki, Henryka Bochniarz, prof. Andrzej Buko, prof. Marek Budzyński, Paweł Jaskanis, Andrzej Klesyk, prof. Jack Lohman, prof. Karol Myśliwiec, prof. Witold Orłowski, prof. Andrzej Rottermund, prof. Stanisław Sołtysiński, prof. Wojciech Suchocki, Aldona Wejchert oraz Tomasz Wróblewski.

Członków na kolejną kadencję ( 2013 – 2018 ) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powoła w najbliższym czasie.

Na posiedzeniu Rady Muzeum przy Muzeum Łazienki Królewskie – Zespół Pałacowo – Ogrodowy w Warszawie minister Bogdan Zdrojewski wręczył powołania jej nowym członkom.  Odebrali je: Wojciech Wróblewski - dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej PZU S.A., Grzegorz Zambrzycki - Prezes Zarządu Mennicy Polskiej S.A oraz Dariusz Jadowski - dyrektor Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP.

Nowi członkowie dołączyli do Rady w składzie:  Paweł Jaskanis, Marek Kraszewski, Jacek Krawczyk, prof. dr hab. Krzysztof Obłój, prof. dr hab. Andrzej Rottermund, Andrzej Sołtan, Tadeusz Steckiewicz, dr Jolanta Talbierska.

Zgodnie z ustawą o muzeach Rada sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez placówkę jej  powinności wobec zbiorów i społeczeństwa. Na podstawie przedłożonego przez dyrektora sprawozdania rocznego ocenia działalność muzeum oraz opiniuje roczny plan działalności.

 powrót