Posiedzenie Rady Instytutu Adama Mickiewicza

05-10-2018

fot. Bartosz Syta

fot. Bartosz Syta

fot. Bartosz Syta

 

Z udziałem wicepremiera, ministra kultury prof. Piotra Glińskiego i wiceministra Jarosława Sellina, w piątek 5 października odbyło się posiedzenie Rady Instytutu Adama Mickiewicza. Minister kultury wręczył akty nominacji członkom Rady IAM - prof. Jackowi Lohmanowi oraz prof. Jackowi Purchli. Członkowie Rady zapoznali się prezentacją poświęconą działalności Instytutu w latach 2017 – 2018 oraz dyskutowali na temat planów programowych i kierunków rozwoju placówki na najbliższe lata.

Posiedzenie Rady Instytutu Adama Mickiewicza odbyło się w następującym składzie:

W spotkaniu uczestniczył również wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, który otworzył obrady i wręczył akty nominacji członkom Rady Instytutu Adama Mickiewicza - prof. Jackowi Lohmanowi oraz prof. Jackowi Purchli.

Prof. Jack Lohman - historyk sztuki i architekt, naczelny dyrektor Royal British Columbia Museum w Kanadzie, wiceprezes Stowarzyszenia Muzeów Kanadyjskich, członek Rady Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Miasta Stołecznego Warszawy.

Prof. Jacek Purchla - historyk sztuki i ekonomista, specjalista z zakresu dziedzictwa kulturowego i historii miast, założyciel oraz w latach 1991–2018 dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.

Podczas spotkania członkowie Rady zapoznali się z prezentacją poświęconą działalności Instytutu w latach 2017 – 2018, w tym współpracy Instytutu Adama Mickiewicza i Instytutów Polskich, oraz dyskutowali na temat planów programowych i kierunków rozwoju Instytutu  na najbliższe lata przedstawionych przez dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza dr. Krzysztofa Olendzkiego. W swojej uchwale Rada oceniła realizację ww. zadań pozytywnie.

Podczas spotkania ustalono, że posiedzenia Rady będą się odbywały dwa razy w roku. Kolejne posiedzenie Rady Instytutu Adama Mickiewicza – wstępnie - zaplanowano na koniec marca 2019 roku.powrót