Posiedzenie senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu

12-01-2012

Inwestycje pochłoną w 2012 roku około 800 mln zł, na ochronę zabytków wydamy ponad 140 mln zł – powiedział w Senacie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, który 11. stycznia br. uczestniczył w posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu.  Jak dodał, w tej kadencji kierowany przez niego resort będzie się koncentrował na digitalizacji oraz ofercie kulturalnej dla dzieci i seniorów.

Minister Bogdan Zdrojewski mówił, że "prawdziwą eksplozję" różnego rodzaju inwestycji będzie można obserwować na Śląsku. "Katowice staną się w tej kadencji miejscem najbardziej skumulowanych inwestycji kulturalnych - nie tylko w Polsce, ale w Europie. Łączna kwota jaka zostanie wydana na śląskie inwestycje, ze środków marszałka i ministra, to ponad miliard złotych" - podkreślił.  Wymienił m.in. na prace w Filharmonii Częstochowskiej,  digitalizację zasobów Biblioteki Śląskiej w Katowicach, budowę sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i  skomplikowaną adaptację Filharmonii Śląskiej. „Są to inwestycje trudne i kosztowne, ale wszystkie skończymy w tej kadencji" - zapewnił minister Zdrojewski.

Zapowiedział też wyjątkową dbałość o zabytki i dziedzictwo narodowe. Rok 2012 ma być rekordowy; w sumie m.in. ze środków europejskich i Funduszu Promocji Kultury na ten cel wydanych zostanie ok. 140-145 mln zł.

Szef resortu kultury zwracał uwagę na potrzebę zbudowania domeny publicznej, w której znajdą się zdigitalizowane zasoby kulturalne. Odpowiedzialne są za to cztery instytucje, tzw. centra kompetencji - Biblioteka Narodowa, Narodowy Instytutu Dziedzictwa, Narodowy Instytut Audiowizualny i Narodowe Archiwum Cyfrowe.

"Chcę, żeby za cztery lata Polska znalazła się w pierwszej piątce państw, posiadających domenę publiczną, w której znajdzie się w miarę kompletny zasób publicznych dóbr kultury, z wyjaśnionymi kwestiami dotyczącymi praw autorskich" - mówił minister.

MKiDN nadal ma dbać o edukację kulturalną najmłodszych, a także o wzbogacenie oferty kulturalnej dla seniorów. "Wszyscy dyrektorzy publicznych instytucji artystycznych otrzymali ode mnie polecenia poprawienia infrastruktury i dostępności swoich placówek oraz zadbania o programy dla dzieci. Uruchamiamy też powoli programy adresowane do osób starszych. Chcemy, żeby osoby po 70. roku życia mogły korzystać ze specjalnej oferty kulturalnej w instytucjach, które stają się bardzo często dla starszego pokolenia niedostępne z rozmaitych powodów" - tłumaczył minister Bogdan Zdrojewski.powrót