Powołanie Juliusza Brauna na stanowisko dyrektora Departamentu Strategii i Analiz w MKiDN

10-03-2009

10 marca br. Minister Bogdan Zdrojewski powołał Juliusza Brauna na stanowisko dyrektora Departamentu Strategii i Analiz w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Juliusz Braun był posłem na Sejm X, I, II i III kadencji, gdzie w latach 1989-1999 przez dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu. W 1999 został powołany w skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, której członkiem był do 2005 r., a do 2003 r. pełnił funkcję jej przewodniczącego.

Juliusz Braun jest absolwentem wydziału geologicznego na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 70. i 80. pracował jako dziennikarz, był także członkiem "Solidarności", co doprowadziło do jego internowania w czasie stanu wojennego.powrót