Powołanie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi

16-04-2019

na zdjęciu wicepremier Beata Szydło,
 minister Ardanowski i minister Sellinfot. Jakub Kamiński/PAP

na zdjęciu minister Sellinfot. MKiDN

na zdjęciu wicepremier Szydło,
 minister Ardanowski i minister Sellinfot. Jakub Kamiński/PAP

 

- Z inicjatywy ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i ministra Piotra Glińskiego, została podjęta decyzja o powołaniu Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi – poinformowała podczas konferencji prasowej wicepremier Beata Szydło. W konferencji uczestniczyli minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski oraz wiceminister kultury Jarosław Sellin.

Jednym z głównych zadań Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi ma być badanie, popularyzowanie, dokumentowanie i poszerzanie wiedzy na temat kultury mieszkańców obszarów wiejskich. Wicepremier Beata Szydło podkreśliła, że powołanie Instytutu jest nawiązaniem do podobnej inicjatywy realizowanej w okresie międzywojennym i pozwoli na odpowiednie wsparcie dla kultywowania tradycji, kultury, czyli wszystkiego, co jest ogromnym dziedzictwem i wkładem w kulturę narodową.

Minister rolnictwa podziękował za życzliwość dla zgłoszonej przez niego idei Instytutu i podkreślił, że oprócz nawiązywania do tradycji, Instytut podejmie wyzwania współczesnego czasu. Podkreślił, że zgodnie z założeniem Instytut będzie funkcjonował „w oparciu o symbiozę” z Centralną Biblioteką Rolniczą w Warszawie, która zostanie włączona w skład Instytutu.

Wiceminister kultury Jarosław Sellin podkreślił, że kultura ludowa, tradycyjna jest objęta szeroko mecenatem państwa, choć brakowało instytucji badawczo-edukacyjnej, rozwojowej, dedykowanej konkretnie tej dziedzinie twórczości kulturalnej.

- Dzięki inicjatywie ministra rolnictwa taka instytucja powstaje. W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego intensywnie kulturą tradycyjną się zajmujemy, ale kooperacja z Ministerstwem Rolnictwa jest w tej sprawie bardzo potrzebna. Będziemy mieli instytucjonalne możliwości, instytucjonalne zaplecze do takiej współpracy – powiedział minister Sellin.

Wiceszef resortu kultury przypomniał dotychczasowe działania ministerstwa w zakresie mecenatu nad kulturą ludową, m.in program „Kultura ludowa i tradycyjna”, dedykowany wsparciu kultury polskiej wsi, do którego wpływa ok. 500 wniosków i na który ministerstwo przeznacza prawie 7,5 mln zł rocznie, oraz program „Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska”, przeznaczony dla inicjatyw i środowisk, które działają w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tys. mieszkańców. Przypomniał również, że w grudniu 2018 r. szopkarstwo krakowskie zostało wpisane na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO.

Wiceminister kultury nawiązał także do sytuacji we Francji po pożarze, w którym spłonęła katedra Notre Dame. Zaznaczył, że Polska w ramach pomocy Francuzom, jest gotowa wysłać do pracy specjalistów od ratowania i konserwacji zabytków ruchomych oraz od architektury gotyku.

- Nasi konserwatorzy są wysoko cenieni. Działa też specjalistyczny Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, który może wysłać swoich specjalistów do pomocy w oszacowaniu strat w katedrze – podkreślił wiceminister Sellin.

 powrót