Powołanie nowego koordynatora prac Europejskiej Sieci "Pamięć i Solidarność"

18-05-2010

W dniu 18 maja 2010 r. Minister Bogdan Zdrojewski wyznaczył na koordynatora prac Europejskiej Sieci "Pamięć i Solidarność" ze strony polskiej profesora Jana Rydla z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Europejska Sieć "Pamięć i Solidarność" stanowi platformę współpracy w dziedzinie upamiętniania XX-wiecznej historii narodów i państw europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem okresów wojen, dyktatur i cierpień ludności cywilnej. Sieć została powołana Deklaracją podpisaną w dniu 2 lutego 2005 r. przez ministrów kultury Austrii, Czech, Niemiec, Polski, Słowacji i Węgier. Na aktywne włączenie się w działania Sieci zdecydowały się dotychczas Niemcy, Polska, Słowacja i Węgry, w oparciu o List Intencyjny w sprawie Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność podpisany w dniu 28 maja 2009 r. m.in. przez Ministra Bogdana Zdrojewskiego.

Prof. Jan Rydel jest historykiem. Wśród jego licznych publikacji przeważają książki i artykuły dotyczące różnych aspektów wspólnej historii narodu polskiego i niemieckiego oraz austriackiego w wieku XIX i XX. Obecnie pracuje nad monografią "Polityka historyczna RFN". Był członkiem lub przewodniczącym wielu gremiów i stowarzyszeń, m.in. Zarządu Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, Grupy Roboczej ds. Historii w Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Rady Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego czy Stowarzyszenia Centrum Polsko-Niemieckie.powrót