Powołanie Rady Instytutu POLONIKA

24-01-2019

Powołanie Rady Instytutu POLONIKAfot. Jacek Łagowski

Powołanie Rady Instytutu POLONIKAfot. Jacek Łagowski

Powołanie Rady Instytutu POLONIKAfot. Jacek Łagowski

Powołanie Rady Instytutu POLONIKAfot. Jacek Łagowski

Powołanie Rady Instytutu POLONIKAfot. Jacek Łagowski

Powołanie Rady Instytutu POLONIKAfot. Jacek Łagowski

Powołanie Rady Instytutu POLONIKAfot. Jacek Łagowski

Powołanie Rady Instytutu POLONIKAfot. Jacek Łagowski

Powołanie Rady Instytutu POLONIKAfot. Jacek Łagowski

Powołanie Rady Instytutu POLONIKAfot. Jacek Łagowski

Powołanie Rady Instytutu POLONIKAfot. Jacek Łagowski

Powołanie Rady Instytutu POLONIKAfot. Jacek Łagowski

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał na trzyletnią kadencję Radę Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA. Instytut prowadzi projekty o charakterze konserwatorskim, naukowo-badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim. W skład Rady weszło 11 przedstawicieli świata nauki i kultury, którzy dziś odebrali powołania z rąk wicepremiera, ministra kultury prof. Piotra Glińskiego.

Skład Rady Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA:

 

Instytut POLONIKA

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA powstał decyzją Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego 18 grudnia 2017 r. Jest wyspecjalizowaną państwową instytucją kultury, której misją jest:

Instytut POLONIKA realizuje swoje cele w ramach trzech programów strategicznych – Ochrona, Badania i Popularyzacja polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą.

 powrót