Pozytywne oceny polskiej prezydencji

07-03-2012

Agencja konsultingowa Burson-Marsteller przygotowała trzy raporty podsumowujące polskie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r. W opinii większości respondentów promocja polskiej kultury była jednym z obszarów, w których prezydencja wykazała się największą skutecznością działań.

Agencja konsultingowa Burson-Marsteller, we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, przygotowała trzy raporty podsumowujące polskie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.

  1. Analiza sondaży internetowych rozesłanych do Komisji Europejskiej i Polaków zatrudnionych w instytucjach Europejskich oraz sondaży telefonicznych w formie nieformalnych wywiadów przeprowadzonych z wiodącymi unijnymi dziennikarzami;
  2. Raport o wizerunku prezydencji w mediach polskich;
  3. Raport o wizerunku prezydencji w mediach Europejskich.

Poniżej prezentujemy fragmenty raportów dotyczące wymiaru kulturalnego polskiej prezydencji.

Ad 1. Wyniki badań ankietowych.

Według raportu na bazie kwestionariuszy i rozmów telefonicznych wszystkie badane grupy udzieliły polskiej prezydencji wysokiej oceny (ponad 75% wskazań). Pozytywnie oceniono komunikację, przywództwo oraz współpracę z unijnymi instytucjami. W opinii większości respondentów promocja polskiej kultury była jednym z obszarów, w których prezydencja wykazała się największą skutecznością działań. Element ten wskazali zarówno przedstawiciele Komisji Europejskiej, jak i polska społeczność pracująca w unijnych instytucjach.

Ad 2. Raport o wizerunku prezydencji w mediach polskich.

Na podstawie materiałów medialnych zebranych w okresie od lipca 2011 roku do grudnia 2011 roku, a traktujących na temat prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej opracowano raport podsumowujący i systematyzujący pozyskane informacje.

Pod względem tematycznym zauważalna jest koncentracja na trzech wątkach: program i cele prezydencji, spotkania i konferencje oraz program kulturalny. Tych trzech tematów dotyczyło 68 proc. przekazu. Dwa pierwsze z nich dominowały w telewizji, natomiast w prasie znacznie częściej pisano o programie kulturalnym. Jednak dużą liczbę z nich stanowiły informacje w różnych przeglądach bieżących wydarzeń kulturalnych.

Według raportu najbardziej entuzjastycznie media patrzyły na przygotowany z okazji prezydencji program kulturalny. W tym temacie pojawiło się najwięcej publikacji pozytywnych.

Materiały przejrzano również pod kątem dziewięciu wybranych wydarzeń polskiej prezydencji. Pod względem liczby publikacji dominowała inauguracja prezydencji (789 materiałów), a na drugim miejscu znalazło się wystąpienie premiera Donalda Tuska w Parlamencie Europejskim (415). Podium zamyka natomiast zakończenie prezydencji (309). Również w tej grupie pojawiło się niewiele wiadomości negatywnych (zaledwie 3 proc. publikacji na temat wydarzeń), natomiast jedna czwarta to wiadomości pozytywne.

Szczegółowo przyjrzano się też przekazowi kanałów Telewizji Polskiej: TVP Info, TVP1 i TVP2. W sumie odnaleziono w nich 1212 emisji, w tym w większości w kanale informacyjnym. Najczęściej na tych kanałach mówiono o spotkaniach i konferencjach, rzadziej o programie prezydencji. Podium zamyka program kulturalny. Wśród wydarzeń pierwsza trójka pokrywa się z kolejnością dotyczącą całego zebranego przekazu (inauguracja, wystąpienie premiera w PE, zakończenie prezydencji).

Raport wskazuje, że temat Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji wpłynął na pozytywne postrzeganie zarówno samej prezydencji, miast-gospodarzy, imprez, organizatorów, jak i Polski.

Wydarzeniem, któremu raport poświęca osobne miejsce jest Europejski Kongres Kultury, odbywający się we wrześniu we Wrocławiu. Impreza zgromadziła istotną liczbę materiałów medialnych, również o zabarwieniu pozytywnym. Dziennikarze informowali o wystawach, filmach, koncertach, spektaklach i rozmowach na temat sztuki, a także, razem z uczestnikami wydarzenia, zastanawiali się, czy kultura wysoka musi oznaczać „trudna, nudna, elitarna”. Co ciekawe, materiały medialne na temat Europejskiego Kongresu Kultury nie ograniczały się do zdania relacji z wydarzenia, ale stawały się przyczynkiem do dyskusji na tematy kulturalne. Wśród celów Kongresu wymieniano przybliżenie kultury wysokiej przeciętnemu odbiorcy. Wspominano ponadto, że projekty zaproponowane przez Kongres mają charakter interdyscyplinarny, a organizatorzy stawiają na różnorodność oferty. Właśnie  jej heterogeniczność mogła przyczynić się do zainteresowania programem różnych  grup odbiorczych.  Dziennikarze podkreślali wagę wydarzenia słowami Zygmunta Baumana, który wygłosił wykład inaugurujący Europejski Kongres Kultury: „Przyszłość politycznej Europy zależy od losu europejskiej kultury, a los kultury od tego na ile potrafimy uznać różnorodność za atut, a nie obciążenie”.

Ad 3. Raport o wizerunku prezydencji w mediach europejskich.

Zagadnienia poruszane przez media europejskie w kontekście polskiej prezydencji dotyczyły przede wszystkim: kryzysu w strefie euro, Partnerstwa Wschodniego, Wieloletnich Ram Finansowych i wzrostu gospodarczego, ochrony środowiska i konferencji klimatycznej w Durbanie. W prasie europejskiej zauważony został jednak także Europejski Kongres Kultury.

The Independent: „Zorganizowane z okazji prezydencji Polski w UE (…) to multimedialne jamboree zebrało pisarzy, myślicieli, artystów i muzyków z całego kontynentu. Wspólnie uczestniczyli oni w bezkompromisowej celebracji kulturowej odnowy” (Boyd Tonkin, Can writers and artists rescue idealism?).

Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się ze stroną internetową MKiDN poświęconą polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Znajdą na niej Państwo, m. in. osiągnięcia prezydencji w obszarze kultury, spraw audiowizualnych i prawa autorskiego, podsumowanie programu kulturalnego oraz galerię zdjęć dokumentującą najważniejsze wydarzenia zorganizowane w obszarze kultury w II połowie 2011 roku.powrót