Prawie milion złotych dotacji dla organizatora „Hommage a Kieślowski”

12-09-2018

na zdjęciu klisza filmu,
 źródło archiwum Fototeki FINA

fot. archiwum Fototeki FINA

 

915 525 zł otrzymała w 2018 r. od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ, organizator Festiwalu Filmowego Hommage a Kieślowski. Ostatnia dotacja przyznana przez MKIDN na festiwal w 2017 r. wyniosła 25 000 zł.

Fundacja In Situ otrzymała w tym roku dotacje w wysokości:

W sumie kwota dotacji dla Fundacji In Situ tylko w2018 r. wyniosła 915 525 zł!

Festiwal Hommage a Kieślowski przez 5 lat otrzymywał dotację MKIDN. W kolejnych latach wysokość dotacji wynosiła:

Programy dotacyjne są z założenia programami konkursowymi. Co roku projekty podlegają ocenie i weryfikacji. Dotacje otrzymują zadania otrzymujące najwyższą ocenę przyznaną zarówno przez instytucję zarządzającą, jak i zespół ekspercki. Wniosek o dofinansowanie festiwalu „Hommage a Kieślowski” w ramach programu FILM w tym roku nie uzyskał wymaganej liczby punktacji (dofinansowanie otrzymały zadania, które uzyskały co najmniej 76 punktów, zaś festiwal otrzymał 70,75 punktów).

 powrót