Prezentacja projektu Muzeum-Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze.

25-06-2014

Prezentacja projektu Muzeum-Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze. fot.: Zofia Szuster-Górska
Prezentacja projektu Muzeum-Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze. fot.: Zofia Szuster-Górska

Prezentacja projektu Muzeum-Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze. fot.: Zofia Szuster-Górska
Prezentacja projektu Muzeum-Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze. fot.: Zofia Szuster-Górska

Prezentacja projektu Muzeum-Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze. fot.: Zofia Szuster-Górska
Prezentacja projektu Muzeum-Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze. fot.: Zofia Szuster-Górska

 

Sekretarz Stanu w MKiDN i Generalny Konserwator Zabytków Piotr Żuchowski przedstawił Królowi Niderlandów Willemowi Alexandrowi oraz jego żonie, Królowej Máximie projekt utworzenia nowego Muzeum-Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze. Prezentacja odbyła się 24 czerwca br. w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Elementami prezentacji były wybrane historyczne przedmioty znalezione na terenie obozu podczas przeprowadzanych tam badań archeologicznych, planszowa wystawa przedstawiająca historię terenu po byłym obozie w Sobiborze (od próby zatarcia śladów zbrodni przez niemieckich nazistów do chwili obecnej) oraz wizualizacja zwycięskiego projektu architektonicznego.

Królestwo Niderlandów (Holandia) jest, obok Rzeczpospolitej Polskiej, Państwa Izrael i Republiki Słowackiej, jednym z czterech państw - aktualnych partnerów projektu, partycypujących w nim finansowo. Minister Piotr Żuchowski reprezentuje w projekcie Polskę i koordynuje go od końca 2010 r. Funkcję tę przejął po tragicznie zmarłym w katastrofie smoleńskiej Andrzeju Przewoźniku, Sekretarzu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Zwycięska koncepcja architektoniczna została wyłoniona w międzynarodowym konkursie, którego rezultaty ogłoszono 14 października 2013 r. - w 70. rocznicę buntu więźniów sobiborskich (tzw. Powstania w Sobiborze). Na 2014 r. zaplanowano dokończenie badań archeologicznych niezbędnych w fazie przedinwestycyjnej, wykonanie pełnej dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie niezbędnych do realizacji inwestycji procedur administracyjno-prawnych. Realizację części inwestycyjnej - robót budowlanych – przewidziano na rok 2015.

Niemiecki obóz zagłady w Sobiborze funkcjonował w latach 1942-43 w ramach niemieckiej operacji "Aktion Reinhardt", która pochłonęła około 2 milionów ofiar - Żydów, z których zdecydowaną większość stanowili obywatele polscy. Obozy w Bełżcu, Treblince i w Sobiborze powstały właśnie w celu realizacji "Aktion Reinhardt", i to w nich zginęła większość ofiar tego ludobójstwa. Pod względem skali i liczby "Aktion Reinhardt" to jedna z największych, jeśli nie największa w historii zbrodnia dokonana na obywatelach polskich - polskich Żydach. W Sobiborze zginęło ponad 170 tys. Żydów, w tym m.in. ponad 60 tys. Żydów polskich, ok. 34 tys. holenderskich, ok. 26 tys. słowackich, ok. 23 tys. niemieckich i austriackich, ok. 13 tys. z terenów Związku Sowieckiego (w tym rosyjskich, białoruskich, litewskich, ukraińskich), ok. 10 tys. czeskich i ok. 3,5 tys. francuskich. Jedynie niespełna 60 więźniów obozu przeżyło.  Obóz został zlikwidowany przez Niemców po zakończonym sukcesem powstaniu więźniów w 1943 r. Kluczową rolę w przygotowaniu i przeprowadzeniu Powstania odegrali żołnierze i oficerowie Armii Czerwonej, na czele z Aleksandrem "Saszą" Peczerskim. Ocalali powstańcy sobiborscy oraz - pośmiertnie - Aleksander Peczerski zostali uhonorowani przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego wysokimi odznaczeniami państwowymi (Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej).

Instytucjonalnie tereny obozu w Sobiborze podlegają obecnie Państwowemu Muzeum na Majdanku. W realizacji projektu uczestniczy również Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie, która jest operatorem środków przekazanych przez zagranicznych partnerów.

 powrót