Prof. Dariusz Stola dyrektorem Muzeum Historii Żydów Polskich

26-02-2014

Prof. Dariusz Stola fot. Danuta Matloch
fot. Danuta Matloch

 fot. Danuta Matloch
fot. Danuta Matloch

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył prof. Dariuszowi Stoli oficjalną nominację na stanowisko dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich. Uroczystość  z udziałem Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz - Waltz, Przewodniczącego Rady Muzeum Mariana Turskiego, Przewodniczącego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny Piotra Wiślickiego oraz p.o. dyrektora MHŻP Andrzeja Cudaka odbyła się 26 lutego br. w siedzibie muzeum.

Muzeum Historii Żydów Polskich jest pięknym obiektem, położonym w ważnym punkcie Europy. Instytucją, której zadaniem będzie edukować, przypominać, stwarzać okazje do spotkań, nie tylko narodów polskiego i żydowskiego. Mam jednak świadomość, że zarządzanie muzeum jest ogromnym wyzwaniem. Jestem przekonany, że pan profesor zrealizuje to zadanie świetnie, a ja dołożę wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepsze warunki do funkcjonowania tego od zawsze potrzebnego muzeum. Gratuluję i życzę, aby każdy dzień pracy przynosił panu ogromna satysfakcję - mówił podczas uroczystości minister Zdrojewski.

Najważniejszym wyzwaniem jest dla nas w tym roku odbiór od wykonawców wystawy głównej muzeum – zapowiedział prof. Stola. – Ta wystawa jest sercem naszego muzeum, musimy zintegrować ją z wszystkimi systemami i działaniami programowymi. Jej otwarcie dla zwiedzających 28 października tego roku dopełni ofertę muzeum. Od tego momentu będziemy mogli zaoferować pełnię naszych programów edukacyjnych, kulturalnych i wystawienniczych, w tym działań realizowanych dzięki środkom z Grantu Norweskiego i EOG. Jest dla nas bardzo ważne, by podczas tej uroczystości podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania muzeum. Ale także, by przedstawić je mieszkańcom Warszawy (a w szczególności naszym sąsiadom z Muranowa), gościom z innych miast i z zagranicy. Chcemy przypomnieć, jak piękny i bogaty wkład wnoszą do kultury naszego kraju, ale także całego świata, polscy Żydzi.

Prof. Dariusz Stola jest historykiem, badaczem migracji międzynarodowych w XX w., Zagłady Żydów i stosunków polsko-żydowskich, a także reżimu komunistycznego w Polsce i pamięci społecznej. Pracował w Instytucie Studiów Politycznych PAN, Collegium Civitas oraz w Ośrodku badań nad migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikował ponad 100 artykułów naukowych i dziewięć książek oraz trzy podręczniki dla szkół średnich. Był również jednym z konsultantów wystawy głównej MHŻP.

Najważniejszym zadaniem pełniącego obowiązki dyrektora od sierpnia 2012 do lutego 2014 r. Andrzeja Cudaka było przygotowanie muzeum do funkcjonowania w nowym budynku, skompletowanie zespołu i rozpoczęcie działalności programowej. Prof. Dariusz Stola będzie odpowiadał za proces przejęcia wystawy głównej i organizację uroczystego otwarcia. Następnie będzie kierował instytucją udostępniającą już pełną ofertę dla zwiedzających z Polski i z zagranicy.

Muzeum Historii Żydów Polskich jest pierwszą w Polsce publiczno-prywatną instytucją kultury, stworzoną wspólnie przez rząd (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), samorząd lokalny (Miasto Stołeczne Warszawa) i organizację pozarządową (Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce). Strona publiczna pokryła koszty budowy i wyposażenia muzeum. Stowarzyszenie odpowiada za sfinansowanie wystawy głównej,  przygotowało również projekt i nadzoruje proces jej produkcji.

W kwietniu 2013 r. muzeum rozpoczęło działalność programową. Od tego momentu odbywają się w nim wystawy czasowe, koncerty, debaty i seminaria, warsztaty i spacery edukacyjne. Do końca stycznia 2014 - przez niecałych 10 miesięcy działalności - placówka gościła ponad 200 tysięcy zwiedzających.

 powrót