Prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska nową Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

17-06-2014

Prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska nową Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego / fot. Andrzej Wiktor

Prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska nową Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego / fot. Danuta Matloch

Prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska nową Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego / fot. Danuta Matloch

Prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska nową Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego / fot. Danuta Matloch

Prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska nową Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego / fot. Danuta Matloch

Prezydent Bronisław Komorowski powołał Małgorzatę Omilanowską na stanowisko Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotychczasowa Podsekretarz Stanu w MKiDN zastąpiła Bogdana Zdrojewskiego, który zdobył mandat do PE. Uroczystość odbyła się 17 czerwca br. w Pałacu Prezydenckim.

"Każda zmiana w rządzie, każde odejście, każde przyjście i każdy awans jest okazją, dobrą okazją do głębszej refleksji. Szczególnie wtedy, jeśli zmiana jest efektem zwycięstwa, a ta zmiana w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest efektem zwycięstwa wyborczego ministra Bogdana Zdrojewskiego" - powiedział prezydent Bronisław Komorowski.

Jednocześnie prezydent podziękował Bogdanowi Zdrojewskiemu za pracę na stanowisku ministra, szczególnie za współpracę przy wydarzeniach związanych z 25-leciem wolności.

Prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska jest historykiem sztuki. Specjalizuje się w problemach architektury XIX i XX wieku, teorii sztuki i opieki nad zabytkami.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała także na Wydziale Architektury Uniwersytetu Technicznego w Berlinie. Doktoryzowała się na Uniwersytecie Warszawskim w 1995 roku, a habilitowała w Instytucie Sztuki PAN w 2005 roku. W 2013 roku otrzymała tytuł naukowy profesora. Odbyła też studia podyplomowe w zakresie finansów i podatków w SGH w Warszawie (dyplom 2003).

Była stypendystką kilkunastu europejskich instytucji naukowych, m.in. British Academy oraz Wissenschaftskolleg zu Berlin. Uczestniczyła w wielu międzynarodowych projektach naukowych, współpracując m.in. z Instytutem Herdera w Marburgu i Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas w Lipsku.

Od 1985 roku - pracownik w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, w latach 1999-2007 wicedyrektor, a ostatnio - redaktor naczelna Słownika Architektów Polskich. Jednocześnie od 2006 roku - profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, a w latach 2008-2012 dyrektor Instytutu.

Członek wielu rad naukowych polskich i niemieckich instytucji, m.in. Instytutu Herdera w Marburgu i Germanisches Nationalmuseum w Norymberdze. Prezes Patria Polonorum, członek Council of Europa Nostra, Stowarzyszenia Historyków Sztuki i członek Polskiego Komitetu ICOMOS.

Małgorzata Omilanowska jest autorką książek naukowych: „Most i wiadukt im ks. Józefa Poniatowskiego", „Stefan Szyller (1857-1933). Warszawski architekt doby historyzmu", „Atlas zabytków architektury w Polsce" (współautorstwo), „Świątynie handlu. Warszawska architektura komercyjna doby wielkomiejskiej", „Nadbałtyckie Zakopane. Połąga w czasach Tyszkiewiczów". Zajmowała się także popularyzacją wiedzy o historii sztuki i zabytkach wydając m.in. książki: „Zagadki z historii sztuki", „Polska. Pałace i dwory", „Polska. Świątynie, klasztory i domy modlitw".

Jako podsekretarz stanu w MKiDN prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska nadzorowała  bezpośrednio zadania wykonywane przez Departament Dziedzictwa Kulturowego i Departament Narodowych Instytucji Kultury.powrót