Prof. Jerzy Hausner powołany do Rady Instytutu Adama Mickiewicza

08-05-2013

Profesor Jerzy Hausner został kolejnym członkiem Rady Instytutu Adama Mickiewicza. 8 maja br. powołanie wręczył mu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski.


Fot. Kuba Kiljan

Rada Instytutu Adama Mickiewicza została powołana 4 stycznia br. w Warszawie. W jej skład weszli wybitni przedstawiciele polskiego życia społecznego.

Skład Rady IAM:

członkowie:

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury. Jego zadaniem jest promocja polskiej kultury na świecie i aktywny udział w międzynarodowej wymianie kulturalnej.powrót