Prof. Mieczysław Tomaszewski doktorem honoris causa Akademii Muzycznej w Katowicach

30-03-2016

 

Uroczystość nadania prof. Mieczysławowi Tomaszewskiemu tytułu doktora honoris causa Akademii Muzycznej w Katowicach. Fot. Daniel Cichy

 

„To autorytet dla wielu pokoleń muzyków, muzykologów i melomanów” – tak o prof. Mieczysławie Tomaszewskim mówił 30 marca br. minister kultury prof. Piotr Gliński, podczas uroczystości nadania wybitnemu chopinologowi tytułu doktora honoris causa Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

 

Prof. Tomaszewski jest muzykologiem, teoretykiem muzyki, edytorem muzycznym oraz jednym z najwybitniejszych polskich badaczy twórczości Fryderyka Chopina. Jest także autorem ponad dwudziestu książek oraz ponad 250 tekstów naukowych, publikowanych w kraju oraz za granicą. Przez lata był również dyrektorem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.

„Wzór człowieka, pedagoga, muzykologa”

Podczas uroczystości wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński przypomniał biografię, dokonania i zasługi prof. Tomaszewskiego. Podziękował również władzom katowickiej uczelni "za nadanie tego doktoratu honoris causa, a tym samym za przyjęcie profesora za wzór człowieka, pedagoga, muzykologa w kształceniu młodych adeptów sztuki muzycznej".

"Trzeba pamiętać (...), że doktorat honoris causa oprócz funkcji wyróżnienia indywidualnego, hołdu, jaki składany jest wybitnym osobom, wybitnym indywidualnościom. Ten doktorat niesie w sobie także niemienie istotną funkcję społeczną czy ogólnospołeczną. Wyznacza nam w życiu społecznym wzorzec, pewien typ idealny, typ idealny prawdziwego i zasłużonego dla swojej wspólnoty obywatela" - mówił minister.

Chopinolog, wykładowca, wieloletni dyrektor PWM

Prof. Mieczysław Tomaszewski urodził się 17 listopada 1921 r. w Poznaniu. Początki jego muzycznej ścieżki związane są z nauką gry na fortepianie, jednak w równym stopniu, co muzyka, interesowały go również botanika oraz literatura.

W 1952 r. przybył do Krakowa, gdzie objął funkcję redaktora merytorycznego w Polskim Wydawnictwie Muzycznym, z którym był związany do 1988 r. (od 1954 r. jako redaktor naczelny, a w latach 1965-1988 jako dyrektor). Prof. Tomaszewski był w tym czasie inicjatorem wielu serii wydawniczych i antologii m.in. tomów Biblioteki Chopinowskiej PWM czy 70-tomowej edycji Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga.

W 1959 r. został wykładowcą (od 1971 jako docent, od 1989 - profesor) Akademii Muzycznej w Krakowie. Kierował Katedrą Edytorstwa Muzycznego (1968-1996) oraz Zespołem Analizy i Interpretacji Muzyki (1976-1986), które powołał do życia.

Główny obszar działalności naukowej prof. Tomaszewskiego to muzyka XIX i XX wieku, szczególnie w zakresie chopinologii, pieśni romantycznej oraz polskiej muzyki współczesnej.

Prof. Tomaszewski został uhonorowany wieloma nagrodami - m.in. otrzymał Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, tytuł doktora honoris causa Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz honorowe obywatelstwo Krakowa. W 2014 r. otrzymał nagrodę Koryfeusza Polskiej Muzyki.

/źródło: PAP/

 powrót