Program „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”

12-09-2012

Umowa między Fundacją Polsko-Niemieckie Pojednanie a Instytutem Pamięci Narodowej w sprawie programu dokumentacyjnego „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” została podpisana 12 września br. w siedzibie MKiDN. W obecności Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego i prezesa IPN Łukasza Kamińskiego podpisy pod dokumentem złożyli: Przewodniczący Zarządu FPNP Dariusz Pawłoś, Sekretarz Zarządu FPNP Przemysław Sypniewski oraz dyrektor Generalny IPN Jacek Welter.

MKiDN pomaga zabezpieczyć archiwa Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednaniefot.: Danuta Matloch

MKiDN pomaga zabezpieczyć archiwa Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednaniefot.: Danuta Matloch

Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie" po raz drugi została operatorem programu  „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką". Został on zainicjowany w 2006 roku przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest zebranie w jednym miejscu wszystkich możliwych do ustalenia informacji o obywatelach Polski prześladowanych w czasie II wojny światowej przez Niemiecką Trzecią Rzeszę.

Pierwszym realizatorem programu (2006-2008) była Fundacja Ośrodka KARTA. Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie" prowadziła program w latach 2009 - 2011. W tym czasie powstała jednorodna baza danych, zawierająca informacje o ofiarach i osobach represjonowanych, imiennie upamiętniająca obywateli polskich będących ofiarami prześladowań ze strony reżimu nazistowskiego. Baza zawiera informacje o 3 474 449 ofiarach i osobach represjonowanych pod okupacją niemiecką i jest dostępna na portalu www.straty.pl.

 „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką" są w skali światowej drugim programem - po programie izraelskiego Instytutu Yad Vashem - upamiętniającym imiennie ofiary prześladowań nazistowskich.  Baza pozwala na realizowanie projektów wydawniczych i naukowych, służy także jako podstawa do tworzenia lokalnych miejsc pamięci. Portal internetowy jest obecnie największym ogólnodostępnym miejscem poszukiwań informacji o represjonowanych członkach rodziny oraz innych informacji dotyczących prześladowań nazistowskich.

W programie uczestniczy ponad 30 instytucji - archiwów, muzeów i placówek naukowych, które tworzą jego Radę Programową, oraz kilkanaście organizacji partnerskich.

Dane można przekazać online, wypełniając dostępny na stronie programu www.straty.pl kwestionariusz lub przesyłając wypełniony formularz na adres Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie".powrót