Program Kultura+. „Nowa jakość w dostępie do kultury"

01-10-2015

Podczas czwartkowej uroczystości w NInA minister Omilanowska podziękowała uczestnikom programu za zaangażowanie w projekty związane z digitalizacją i upowszechnianiem w internecie zasobów kultury i dziedzictwa narodowego.
Podczas czwartkowej uroczystości w NInA minister Omilanowska podziękowała uczestnikom programu za zaangażowanie w projekty związane z digitalizacją i upowszechnianiem w internecie zasobów kultury i dziedzictwa narodowego. fot. Danuta Matloch

Pięć lat, 120 mln zł, ponad 80 instytucji-beneficjentów, 187 zrealizowanych projektów oraz niezliczona liczba odbiorców - to najważniejsze dane dotyczące Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet  Digitalizacja. O "zupełnie nowej jakości w dostępie do kultury" mówiła w czwartek podczas podsumowania realizacji programu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska.

Działania podejmowane przez beneficjentów programu polegały na realizacji projektów związanych z digitalizacją oraz upowszechnianiem w internecie zasobów kultury i dziedzictwa narodowego. Dzięki programowi stworzono m.in. nowe pracownie digitalizacyjne (prawie 50), udostępniono i rozszerzono kolekcje muzealne w internecie oraz zrekonstruowano dzieła polskiej kinematografii.

- Projekt, który dzisiaj finalizujemy, w ciągu pięciu lat dysponował środkami z budżetu państwa w wysokości 120 mln zł. Ponad 80 instytucji wzięło udział w projektach digitalizacyjnych, w sumie zrealizowano ich niemal dwieście - mówiła szefowa resortu kultury.

Omilanowska podkreśliła, że działania te "niewątpliwie zmieniły nasz dostęp do kultury cyfrowej w sposób znaczący" oraz, że "są ważne dla polskiej kultury i jej dziedzictwa, a także dla budowania nowego społeczeństwa, które radzi sobie z rzeczywistością cyfrową".

- Ważne jest zarówno to, że udało się uchronić przed niepamięcią wiele dokonań zarejestrowanych na ulotnych i trudnych do przechowywania materiałach, ale też ważne, że udało się lwią część z tego zdigitalizowanego materiału udostępnić w internecie - powiedziała minister kultury.

Jak dodała materiały te stanowią "zupełnie nową jakość w dostępie do kultury" dla tych, którzy mieszkają w niedużych miastach, na wsiach, mają ograniczony dostęp do wielkich wydarzeń kulturalnych, do zasobów muzeów w dużych miastach, którzy nie mają możliwości korzystania na co dzień z archiwów na miejscu. - A także dla tych, którzy mają ograniczenia wynikające z jakichś ułomności - dodała.

Dzieła w sieci, cyfrowe rekonstrukcje filmów

Operatorem PW Kultura+, Priorytet Digitalizacja jest - decyzją ministra kultury - Narodowy Instytut Audiowizualny (NInA). Instytucja ta pełni zarazem funkcję Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów audiowizualnych.

Pozostałe cztery Centra Kompetencji, wspólnie z NInA odpowiedzialne za wypracowanie odpowiednich standardów digitalizacji polskiego dziedzictwa kulturowego i opracowanie polityki digitalizacyjnej w ramach priorytetu, to: Biblioteka Narodowa (w zakresie digitalizacji obiektów bibliotecznych), Narodowe Archiwum Cyfrowe (digitalizacja materiałów archiwalnych), Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (digitalizacja obiektów muzealnych) oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa (digitalizacja zabytków).

Przykłady wykorzystania środków z programu to: w przypadku Muzeum Narodowego w Warszawie - rozpoczęcie masowej digitalizacji kolekcji muzealnych (dofinansowanie pozwoliło stworzyć nowe pracownie digitalizacyjne, zmodernizować infrastrukturę i unowocześnić serwis Cyfrowe Muzeum Narodowe w Warszawie); w przypadku Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych - m.in. cyfrowa rekonstrukcja filmów dokumentalnych oraz digitalizacja kronik filmowych i ich cyfrowa dystrybucja; w przypadku Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina - dokumentacja, zabezpieczenie i upowszechnienie dziedzictwa Chopina w internecie.

Statuetki i dyplomy

Podczas czwartkowej uroczystości w NInA minister Omilanowska podziękowała uczestnikom programu za zaangażowanie w projekty związane z digitalizacją i upowszechnianiem w internecie zasobów kultury i dziedzictwa narodowego. Statuetki i dyplomy z rąk szefowej resortu kultury odebrali przedstawiciele m.in.: Narodowego Archiwum Cyfrowego, Archiwum Głównego Akt Dawnych, Biblioteki Narodowej, Filmoteki Narodowej, Studia Filmowego TOR, Muzeum Historii Polski, Muzeum Historii Żydów Polskich oraz Instytutu Teatralnego.

Program Polska Cyfrowa

Wsparciem komplementarnym zrealizowanego Programu Wieloletniego Kultura+ jest współfinansowany ze środków unijnych Program Polska Cyfrowa 2014-2020. Jego celem jest wykorzystanie potencjału cyfrowego do poprawy jakości życia. Wśród założeń znalazło się „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, którego realizacja ma polegać na digitalizacji tych materiałów, zwiększeniu ich dostępności oraz poprawy ich jakości.

Budżet konkursu wynosi 400 mln zł. O wsparcie mogą ubiegać się m.in.: państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe, ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni, jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane.

Nabór wniosków w trybie konkursowym prowadzi Centrum Projektów Polska Cyfrowa z ramienia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Wnioski przyjmowane są od 30 września br. do 29 stycznia 2016 r.powrót