Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Dziedzictwo kulturowe - Priorytet 1 Ochrona zabytków" ogłoszony

12-09-2013

Celem priorytetu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

I nabór wniosków będzie trwał do dnia 31 października 2013r., II nabór - do dnia 31 marca 2014r.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu EBOI (https://esp.mkidn.gov.pl/), który dostępny będzie od dnia 16. września 2013r.powrót