Program Polsko - Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2012

25-01-2012

Inauguracja „Programu Polsko - Rosyjskiej  Wymiany Młodzieży” odbyła się 25 stycznia br. (środa) w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie. W konferencji prasowej uczestniczyli :  Bogdan Zdrojewski -Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Sławomir Dębski - dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Adam Daniel Rotfeld - przewodniczący Rady Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, współprzewodniczący Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych oraz Aleksandr Aleksiejew - Ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce.

Inauguracja „Programu Polsko - Rosyjskiej  Wymiany Młodzieży”
Inauguracja „Programu Polsko - Rosyjskiej  Wymiany Młodzieży”. fot. Danuta Matloch

Podczas konferencji nastąpiła prezentacja systemów: wymiany młodzieży i stypendialnego. W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja „Wymiana młodzieży jako instrument polityki państwa - doświadczenia i rekomendacje”. Jej uczestnikami byli Mirosław Sielatycki -  wiceminister edukacji narodowej, Paweł Moras - dyrektor zarządzający Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz Tomasz Bratek -  dyrektor programu "Młodzież w działaniu".

Deficyt kontaktów między polską i rosyjską młodzieżą prowadzi do utrwalania się wzajemnych stereotypów oraz przekłada się na bardzo słabą znajomość współczesnej Polski i Rosji, historii obu państw oraz kultury i dziedzictwa obu narodów. Doświadczenia stosunków polsko-niemieckich i rosyjsko-niemieckich wskazują, że niezwykle skutecznym instrumentem przeciwdziałania uprzedzeniom obciążającym stosunki między sąsiadującymi narodami jest wymiana młodzieży. Korzystając z tych doświadczeń, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia będzie inicjować, wspierać i finansować programy wymiany młodzieży. Ich integralną częścią będę elementy edukacyjne.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest państwową osobą prawną, powołaną z mocy ustawy. Celem jego działalności jest inicjowanie i wspieranie działań podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich. Czyni to m.in. poprzez badania naukowe, działalność wydawniczą, upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów, prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, organizowanie konferencji, sympozjów, wykładów, seminariów i dyskusji oraz utrzymywanie kontaktów z ośrodkami akademickimi, eksperckimi, naukowymi, kulturalnymi i politycznymi.powrót