Program Fryderyk Chopin 2010 – Promesa – wyniki II naboru

10-03-2010

Drugi nabór wniosków na Program Fryderyk Chopin 2010 – Promesa został rozstrzygnięty.

Celem programu jest kultywowanie i ochrona dziedzictwa Fryderyka Chopina. Program realizowany jest poprzez m.in.: propagowanie wiedzy o Chopinie, promocję twórczości muzycznej w kraju i za granicą, wspieranie rozwoju utalentowanych młodych muzyków, stymulowanie rozwojem oryginalnych badań naukowych, stworzenie warunków do rozwoju turystyki kulturalnej związanej ze śladami obecności Fryderyka Chopina, udostępnienie oraz zabezpieczenie archiwaliów związanych z ochroną dziedzictwa Fryderyka Chopina.

Program ten dysponował budżetem 50 mln zł w ramach którego finansowane są przygotowanie i realizacja obchodów Roku Chopinowskiego 2010. W II naborze rozpatrzono pozytywnie 161 wniosków, które wpłynęły z instytucji kultury w całej Polsce.powrót