Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Chopin 2010

24-07-2009

Szanowni Państwo

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza program Fryderyk Chopin 2010 – Promesa.

Program ten dysponuje budżetem 50 mln zł w ramach którego finansowane będą przygotowanie i realizacja obchodów Roku Chopinowskiego 2010. Finansowanie będzie obejmować działania odbywające się wyłącznie w roku 2010.

Terminy naboru wniosków to 30 września 2009 i 31 grudnia 2009.powrót