Programy Ministra 2012 - Dziedzictwo kulturowe

04-02-2012

Prezentacja wyników naboru do Programu „Dziedzictwo kulturowe” (priorytety: Ochrona zabytków, Kultura ludowa, Wspieranie działań muzealnych, Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą) odbyła się 4. lutego br. w siedzibie MKiDN. W konferencji prasowej uczestniczyli Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Jacek Miler, dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków Jacek Dąbrowski oraz dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Piotr Majewski.

Prezentacja wyników naboru do Programu „Dziedzictwo kulturowe”
Prezentacja wyników naboru do Programu „Dziedzictwo kulturowe”. fot. Danuta Matloch

„Programy Ministra” to mechanizm stanowiący podstawę do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć, festiwali, przeglądów czy wydawnictw. Środki finansowe na ten cel pochodzą z budżetu państwa oraz Funduszu Promocji Kultury.

„Ochrona zabytków” jest największym priorytetem Programów - zarówno pod względem liczby składanych wniosków, jak i kwot przeznaczanych na udzielanie dotacji. W tym roku jego budżet wynosi 80 mln zł , czyli jest prawie dwukrotnie większy niż w roku ubiegłym ( 42,5 mln zł w 2011 r.).

Prezentacja wyników naboru do Programu „Dziedzictwo kulturowe”
Prezentacja wyników naboru do Programu „Dziedzictwo kulturowe”. fot. Danuta Matloch

Napłynęło 1308 wniosków, z czego poprawnych było 1214 (92,8 %). Nastąpił gwałtowny wniosków  bez błędów formalnych ( 2010 r.-  58%,  2011r.  - 64 %). Jest to   m.in. wynikiem uproszczenia  procedury aplikacyjnej (elektroniczny system składania wniosków) .

Warto zaznaczyć, że co najmniej taka sama kwota na ochronę zabytków  zostanie przeznaczona ze środków europejskich.

DZIEDZICTWO KULTUROWE

opis programów / wyniki naborówpowrót