Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2014 ogłoszone

25-09-2013

Uprzejmie informujemy, iż Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił następujące programy rok 2014:

• Wydarzenia artystyczne
        - Muzyka
        - Teatr i taniec
        - Sztuki wizualne
        - Film
        - Promocja kultury polskiej za granicą

• Kolekcje
        - Narodowe kolekcje sztuki współczesnej
        - Regionalne kolekcje sztuki współczesnej
        - Zamówienia kompozytorskie
        - Kolekcje muzealne

• Promocja literatury i czytelnictwa
        - Literatura
        - Promocja czytelnictwa
        - Czasopisma

• Edukacja
        - Edukacja kulturalna
        - Edukacja artystyczna
        - Edukacja medialna i informacyjna

• Obserwatorium kultury

• Dziedzictwo kulturowe
        - Wspieranie działań muzealnych
        - Kultura ludowa
        - Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą
        - Ochrona zabytków archeologicznych
        - Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

• Rozwój infrastruktury kultury
        - Infrastruktura kultury
        - Infrastruktura szkolnictwa artystycznego
        - Infrastruktura domów kultury

I nabór do wskazanych wyżej programów odbędzie się w terminie do 30 listopada 2013 r. Możliwość składania wniosków poprzez system EBOI zostanie uruchomiona w pierwszych dniach października 2013 r.

więcej informacji:

www.mkidn.gov.pl/programyministrapowrót