Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2016

06-11-2015

Grafika programy ministra

Do 30 listopada br. trwa nabór wniosków do ogłoszonych przez Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzatę Omilanowską Programów MKiDN na rok 2016. Wnioski można składać poprzez portal systemu EBOI.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiła następujące programy na rok 2016:

- Muzyka

- Teatr i Taniec

- Sztuki wizualne

- Film

- Narodowe kolekcje sztuki współczesnej

- Regionalne kolekcje sztuki współczesnej

 - Zamówienia kompozytorskie

 - Kolekcje muzealne

- Literatura

- Promocja czytelnictwa

- Czasopisma

- Partnerstwo publiczno-społeczne

- Edukacja kulturalna

- Edukacja artystyczna

 - Ochrona zabytków (nabór zakończył się 31 października br.)

 - Wspieranie działań muzealnych

- Kultura ludowa i tradycyjna

 - Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

 - Ochrona zabytków archeologicznych

 - Miejsca Pamięci Narodowej

- Infrastruktura kultury

- Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

- Infrastruktura domów kultury

We wszystkich programach MKiDN obowiązkowe jest złożenie wniosku poprzez portal systemu EBOI. Regulaminy są dostępne na stronie: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2016.php

Nabór do programu „Edukacja medialna i informacyjna” zostanie uruchomiony w 2016 r. Dokładna data jego rozpoczęcia znana będzie pod koniec 2015 r. Będzie on realizowany jako program własny Narodowego Instytutu Audiowizualnego – informacje na temat szczegółowych procedur zostaną opublikowane na stronie internetowej NINA.

Programy Ministra to mechanizm, dzięki któremu przyznawane są dotacje ze środków w dyspozycji resortu kultury, będący narzędziem realizacji jego długofalowej strategii. Wnioski oceniane są przez niezależne komisje eksperckie.

 

 powrót