PROGRAMY MINISTRA 2010!

15-02-2010

Pierwszy nabór wniosków na Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2010 jest właśnie rozstrzygany. Cieszył się on rekordowym zainteresowaniem.

Złożono blisko 6 tysięcy wniosków na kwotę ponad 1,3 miliardy złotych. Suma wszystkich dotacji przyznanych w pierwszym naborze wyniosła ponad 194 miliony złotych.

Warto pokreślić, iż mimo trudnej sytuacji finansów publicznych kwota środków przyznawanych w 2010 roku, nie uległa zmniejszeniu w stosunku do roku ubiegłego.

W Programach Ministra w roku 2010 zaszło wiele zmian. Przede wszystkim po raz pierwszy wnioski złożone do większości programów oceniane były przez niezależnych ekspertów. Pracowali oni samodzielnie, oceniając wszystkie złożone do MKiDN aplikacje, w oparciu o kryteria zdefiniowane w regulaminach programów. Wprowadzenie oceny eksperckiej to realizacja zgłoszonych podczas Kongresu Kultury Polskiej postulatów środowisk artystycznych. Warto również podkreślić, iż wszystkie publikowane listy zawierają liczbę punktów uzyskanej przez każdy z wniosków. Są one poszeregowane od tych które uzyskały największą liczbę punktów do tych, które mają ich najmniej.powrót