Projekty wybrane do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”

16-06-2014

Informujemy, że związku z zakończoną procedurą odwoławczą w ramach naboru wniosków do Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”  Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014, w dniu 13 czerwca br. w oparciu o rekomendację Zespołu – Komitetu ds. Wyboru Projektów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał decyzję o dofinansowaniu wybranych projektów.

Na wybrane do dofinansowania projekty została przeznaczona kwota w wysokości 35.057.609 PLN.

Poniżej przedstawiamy listę projektów rekomendowanych do dofinansowania.

Lista rekomendowana projektów po procedurze odwoławczej w ramach naboru wniosków Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowegopowrót