Promocja książki „Archeologiczne dziedzictwo Prus Wschodnich w archiwum Feliksa Jakobsona”

23-03-2012

Książka, na którą składa się kilka tysięcy dokumentów – notatek, rysunków zabytków ze zbiorów muzealnych państw regionu Morza Bałtyckiego-  stanowi obecnie jedno z niewielu źródeł pozwalających na częściową rekonstrukcję utraconego dziedzictwa archeologicznego. Ukazała się w ramach realizacji II etapu międzynarodowego projektu badawczego Ostbalticum. Gospodarzami promocji, która odbyła się 23. marca br. , byli Podsekretarz Stanu w MKiDN Małgorzata Omilanowska oraz Ambasador Republiki Łotwy w Polsce dr Einars Semanis.

Ostbalticum - zainicjowany w 2008 r. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, w 2011 r. został objęty patronatem UNESCO. Projekt ma na celu rekonstrukcję i udostępnienie zniszczonych i rozproszonych w wyniku II wojny światowej zbiorów muzealnych z Polski, Niemiec, Łotwy, Litwy i Estonii. Obszarem szczególnego zainteresowania jest teren dzisiejszych republik bałtyckich, okręgu kaliningradzkiego i północno-wschodniej części Polski.

Jednym z podstawowych założeń Projektu jest szerokie udostępnianie nieznanych i niedostępnych źródeł poprzez serię książkowych publikacji podsumowujących poszczególne jego etapy. Publikacje te ukazują się pod zbiorczą nazwą Aestiorum Hereditas, która odwołuje się wprost do dziedzictwa Estiów – starożytnej nazwy mieszkańców regionu południowo-wschodniego wybrzeża Bałtyku. Publikacje wydawane w tej serii są trójjęzyczne, bogato ilustrowane, często zaopatrzone w płytę CD z kompletem materiałów źródłowych.

Promocji książki „Archeologiczne dziedzictwo Prus Wschodnich w archiwum Feliksa Jakobsona” towarzyszyła wystawa oraz prezentacja serwisu internetowego poświęconego projektowi Ostbalticum.powrót