Promocja polskiej kultury za granicą w 2014 r.

13-03-2014

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

Informację na temat działalności Instytutu Adama Mickiewicza przedstawił Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski 13 marca br. podczas posiedzenia sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Głównym zadaniem podległego ministrowi Instytutu jest promocja polskiej kultury za granicą.

W latach 2001-2013 Instytut Adama Mickiewicza zrealizował projekty promocyjne w 26 krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Rosji, Izraelu, krajach Beneluksu, Hiszpanii, Austrii, Szwecji, Francji, Niemczech, na Ukrainie, Litwie, a także w Algierii, Maroku, Indiach i w Chinach. Zaprezentował ponad 4 tys. wydarzeń kulturalnych, które obejrzało 40 mln widzów na trzech kontynentach.

W 2011 r. Instytut zrealizował program kulturalny w związku z polskim przewodnictwem w Radzie Unii Europejskiej. Obejmował on 10 stolic: Brukselę, Paryż, Londyn, Berlin i Madryt, a poza Unią Europejską - Moskwę, Kijów, Mińsk, Pekin i Tokio.

Rok 2013-2015 to realizacje projektów m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Korei, Chinach, Japonii, USA, Rosji i Turcji. Oprócz kontynuacji projektów stałych, takich jak Polska Music, I, Culture Orchestra, realizacji wizyt studyjnych, rezydencji oraz prowadzenia portalu internetowego culture.pl, IAM przeprowadzi szeroko zakrojoną prezentację polskiej kultury w Turcji,  przygotowywać się będzie do Roku Polski w Rosji 2015 oraz organizacji Sezonu kultury polskiej w Brazylii w 2016 r. Dynamicznie rozwijać się będzie również projekt Design.

1.      TURCJA

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego IAM odpowiada za koncepcję i realizację specjalnego programu kulturalnego obchodów 600-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Turcją w 2014 r.  Program posłuży poznaniu i zbliżeniu środowisk artystycznych obu krajów. Klamrami spinającymi będą dwie wystawy historyczne: otwarta 6 marca br. wystawa „Polska-Turcja 600 lat stosunków politycznych i kulturalnych” w Muzeum Sakip Sabanci oraz planowana na październik w Muzeum Pera ekspozycja „Orientalizm w polskim malarstwie, rysunku i grafice”. Trzonem będzie prezentacja najbardziej aktualnych zjawisk w dziedzinie kultury na najwyższym międzynarodowym poziomie (prezentowanych w okresie kwiecień – wrzesień 2014r.). Dzięki wystawom i programowi towarzyszącemu pokazane zostanie, jak kształtował się smak artystyczny oraz wrażliwość estetyczna w Polsce od XVIII do XX wieku. W głównej części programu wykorzystane zostaną triumfy polskiej muzyki poważnej, nowe formy w sztukach wizualnych i w designie, a także dobra passa polskiego teatru, tańca i kina. Wydarzenia realizowane będą przede wszystkim w Stambule, ale także Ankarze, Izmirze oraz Bursie.

2.      ROSJA

W 2014 r. będą trwały przygotowania do wydarzeń związanych z Rokiem Polski w Rosji i Rokiem Rosji w Polsce, zaplanowanych na rok 2015. Nawiązana zostanie współpraca z kluczowymi rosyjskimi instytucjami(m.in. Muzeum im. Puszkina, MChAT, Festiwal Złota Maska, Filharmonia Moskiewska, Teatr Aleksandryjski, Ermitaż). Wraz z Fundacją Prochorowa rozwijany będzie interdyscyplinarny projekt z zakresu sztuk wizualnych, performansu i muzyki aktualnej oraz pilotażowy program wykładów performatywnych o polskiej kulturze na uniwersytetach m. in. w Moskwie, Petersburgu, Jekaterinburgu, Samarze i Krasnojarsku. Zostanie również rozstrzygnięty Program Ministra KiDN „Rosja 2015 – Promesa”- dzięki wsparciu finansowemu rzędu 4,5 mln złotych uda się zorganizować kilkadziesiąt projektów kulturalnych w największych rosyjskich miastach – Moskwie, Sankt Petersburgu, Jekaterinburgu, ale też Irkucku, Krasnojarsku, Omsku.

3.      BRAZYLIA - przygotowania

Sezon kultury polskiej w Federacyjnej Republice Brazylii w 2016 r. jest projektem wymiany kulturalnej między artystami z obu krajów. Wspólnie realizowane będą wydarzenia w głównych metropoliach kulturalnych takich jak: São Paulo, Rio de Janeiro, Kurytyba i Salvador de Bahia. Projekt przygotowań do prezentacji polskiej kultury w Brazylii opierać się będzie na rozbudowanym programie wizyt studyjnych w głównych obszarach zainteresowań projektowych – sztuki wizualne, teatr, muzyka aktualna. Tworzony jest w synergii z innymi projektami realizowanymi w IAM (Design Polska, Kantor 100/100), co umożliwi rozbudowanie go o wydarzenia o zasięgu globalnym. W 2014 r. planowane są kolejne wizyty kuratorów z wybranych instytucji brazylijskich, przedstawicieli instytucji partnerskich, promotorów muzycznych oraz artystów z obu krajów.

4.      PARTNERSTWO WSCHODNIE

W 2014 r. planowana jest, przede wszystkim, realizacja projektów na Białorusi, m. in. współpraca z wieloletnim partnerem – Centrum Sztuk Wizualnych w Mińsku. Kontynuowane będą działania sieci teatralnej East European Performing Arts Platform we współpracy z miastem Lublin. Ponadto, w planach jest kontynuacja projektu warsztatowego Sztuka dla Przemiany Społecznej, skierowanego do młodych kuratorów i studentów uczelni artystycznych krajów Partnerstwa Wschodniego, który w roku 2013 miał swoją odsłonę w Gruzji. Kolejne edycje projektu realizowane będą w Mołdawii i Armenii. W ślad za sukcesem trzech tras koncertowych I, CULTURE ORCHESTRA w 2014 r. planowane są występy na międzynarodowych letnich festiwalach takich jak:Kultursommer Nordhessen w Kassel, Festival International de piano w La Roque d'Antheron, Edinburgh International Festival.

5.      AZJA

·         Chiny

W 2014 r. zakończony zostanie 3-letni projekt kompozytorski Wojciecha Blecharza pracującego z Forbidden City Chamber Orchestra w Pekinie. Kontynuowana będzie współpraca z festiwalem teatralnym Beijing Fringe (prezentacja polskiego teatru dramatycznego) oraz festiwalem muzyki współczesnej Beijing Modern. W Hongkongu zaplanowana została dalsza współpraca z prestiżowym Hong Kong Arts Festival (prezentacja „Opowieści afrykańskich” K. Warlikowskiego) oraz dwa projekty filmowe: przegląd polskiej animacji (współpraca z Hong Kong Int’l Film Festival) i focus polski na Hong Kong Independent Film Festival. W planach na rok 2015 znalazły się występy kwartetu skrzypcowego i zespołu jazzowego, które przebywać będą w trasach koncertowych obejmujących kilka krajów i regionów azjatyckich. Występy w Chinach stanowić będą kluczowy element tych tras.

·         Indie

Stopniowo budowana będzie polska obecność w Indiach poprzez działania współprowadzone z Instytutem Polskim w New Delhi. Na 2014 r. zaplanowano przede wszystkim obecność na najważniejszych festiwalach, w tym na festiwalach teatralnych w New Delhi i Kerali. Ponadto realizowane będą wizyty studyjne dyrektorów programowych najważniejszych instytucji kulturalnych, festiwali, sal koncertowych i teatralnych, a w ich wyniku - programowane wydarzenia na lata 2015–2017.

·         Korea

Działania w Korei prowadzone będą we współpracy z: Seoul Performing Arts Festival, Jarasum International Jazz Festival, Busan International Film Festival oraz najnowszym partnerem -  National Theatre of Korea (NToK).

·         Japonia

W 2014, roku Wymiany V4-Japonia, planowana jest kontynuacja współpracy z Mermaid Films przy organizacji drugiej edycji polskiego festiwalu filmowego w wybranych miastach japońskich oraz z Tokyo Jazz Festival. Silny akcent zostanie położony na projekty muzyczne z obszaru muzyki klasycznej, klubowej oraz elektronicznej. Do Polski zaproszony zostanie znany producent muzyczny, który zapozna polskich menedżerów ze specyfiką działań na rynku japońskim. Ponadto realizowany będzie po raz pierwszy szeroki program rezydencji azjatyckich: menadżerów kultury (Korea, Hongkong) i artystów (Japonia, Korea, Indie) oraz program wizyt studyjnych ze szczególnym uwzględnieniem Indii.

6.      PROMOCJA POLSKI NA CAMPUSACH W USA

Zaplanowane na 2014 r. wydarzenia będą efektem współpracy nawiązanej w latach 2012 - 2013 z pięcioma uniwersytetami w Stanach Zjednoczonych: Massachusetts Institute of Technology, Yale University, Harvard University, Princeton University i University of Michigan w Ann Arbor. Wizyty studyjne w roku 2014 będą kluczowe dla identyfikacji przez partnerów pola potencjalnej współpracy i zdefiniowania projektów. Oprócz wizyt studyjnych planowane są również projekty o charakterze edukacyjnym oraz prezentacyjnym.

7.      DESIGN

2014 będzie kolejnym rokiem intensywnej promocji polskiego designu na świecie. W Stanach Zjednoczonych planowana jest współpraca z Wanted Design, gdzie (w ramach ICFF) odbędzie się pierwsza przekrojowa prezentacja prac polskich projektantów (zarówno 2D jak i 3D). Rozwijane będą również projekty z American Design Club oraz z Cooper Hewitt w ramach przygotowań do ich realizacji w 2015. Na rok 2014 zaplanowano wizyty studyjne nowych kuratorów z  Museum of Arts & Design. Istotnym elementem działań będzie także prezentacja współczesnego wzornictwa polskiego na wystawie podczas Salone del Mobile w Mediolanie. Ogłoszony został konkurs na koncepcję, kuratora i producenta mediolańskiej wystawy. Polscy projektanci będą obecni także w Turcji na Istambul Design Biennale oraz Istambul Design Week. Wraz z dużymi ośrodkami designu w Polsce zorganizowana zostanie seria warsztatów i szkoleń, które będą prowadzone wraz z tureckimi partnerami przez cały rok. Zwieńczeniem tych działań będzie wystawa pokazująca polską mapę designu, która odbędzie się w Turcji w drugiej połowie 2014 roku. Nie zabraknie wizyt studyjnych kuratorów z najważniejszych ośrodków designu na świecie m. in. Muzeum Sztuk Dekoratywnych w Paryżu, Muzeum Designu w Kopenhadze oraz Muzeum Designu w Londynie, mających na celu promocję polskiego designu także w przestrzeniach muzealnych oraz organizację historycznej wystawy polskiego projektowania. W 2014 r. IAM będzie wspierać prezentację młodych projektantów m.in. podczas ICFF w Nowym Jorku (w ramach Noho Design District), na Stockholm Design Week oraz w ramach Meet My Project (Paryż) podczas tygodnia designu w Paryżu. Planowana jest także pierwsza prezentacja polskiego projektowania oraz procesów zachodzących wokół projektowania w ramach Dutch Design Week. Rozwinięte zostaną ponadto projekty związane z międzynarodowymi warsztatami dla studentów, w tym projekt Art Food.

8.      MUZYKA

·         POLSKA Music

Program wspiera wykonania polskiej muzyki klasycznej na świecie przez wybitnych artystów zagranicznych i wydawnictwa fonograficzne prezentujące twórczość naszych kompozytorów. Program jest rozwijany od 3 lat. Dalsza jego rozbudowa obejmuje współpracę młodych polskich kompozytorów z najwybitniejszymi artystami specjalizującymi się w wykonaniu muzyki współczesnej i związane z tym prace nad prezentacją w kolejnych latach współczesnej muzyki polskiej na międzynarodowych opiniotwórczych festiwalach, w tym m.in. Hudersfield Festival w Wielkiej Brytanii (2014 i 2015), Cresc w Niemczech (2015), Music of Today w Wielkiej Brytanii (2015).  Prowadzone będą również prace nad wystawieniem opery K. Szymanowskiego „Król Roger” w Royal Opera House w Londynie i w Nowym Jorku (2015) oraz opery „Pasażerka” również w Nowym Yorku (2014).

·         Projekty  w obszarze muzyki poważnej

W ramach planowanych na rok 2014 działań w tym obszarze znajdą się projekty mające na celu promocję polskiej muzyki dawnej oraz promocję polskich talentów (w tym solistów i dyrygentów). Wspólnie z Akademie für Alte Musik z Berlina rozwijany będzie projekt mający na celu badanie wątków polskich w muzyce oraz prezentację dwóch koncertów, w planach jest również nagranie płyty. Duży nacisk położony zostanie na wsparcie rozwoju portali internetowych poświęconych kompozytorom polskim w tym Andrzejowi Panufnikowi, Tadeuszowi Bairdowi i Kazimierzowi Serockiemu oraz aplikacje mobilne i książki związane z ich twórczością.

·         Projekty  w obszarze muzyki aktualnej

W 2014 r. kontynuowana będzie promocja polskich zespołów na festiwalach w Europie i  Stanach Zjednoczonych. Planowana jest prezentacja m.in. na Eurosonic Noorderslag, The Great Escape,  Primavera, CMJ Music Marathon, Reeperbahn, C/O Pop orza Berlin Music Week. Ważnym elementem działań będzie kształcenie menadżerów zespołów, w celu zmaksymalizowania efektów wyjazdów na zagraniczne przeglądy. Ponadto, IAM będzie wspierał organizację showcasów w Polsce (m. in. muzyka etniczna, ciężkie brzmienie oraz warszawski showcase „Don’t Panic We Are From Poland”).

9.      SZTUKI WIZUALNE

W 2014 r. planowana jest promocja artystów indywidualnych, przede wszystkim młodszego, wchodzącego do instytucji publicznych, pokolenia artystów. Prezentacje współczesnej sztuki planowane są we Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Izraelu oraz Stanach Zjednoczonych. Instytut wesprze publikacje dwujęzycznych katalogów i zainicjuje refleksję nad nowym odczytaniem twórczości takich postaci jak m.in. Tadeusz Kantor, Stanisław Dróżdż i Andrzej Wróblewski. Swój udział IAM będzie miał również w promocji Polskiego Pawilonu na Biennale Architektury w Wenecji.

10.  SZTUKI PERFORMATYWNE

W oparciu o teksty wydanej antologii dramatu polskiego pt. „(A)pollonia 21st Century Polish Drama and Texts for the Stage”, planowana jest promocja polskiej dramaturgii w Wielkiej Brytanii (m.in. w Young Vic Theatre, ATC, Royal Court Theatre), we Francji (Theatre la Colline, Paris Theatre de la Ville, Paris) oraz w Stanach Zjednoczonych (m. in. New York Theater Workshop, Martin E. Segal Theatre, CUNY (New York), South Coast Repertory Theatre (Costa Mesa, California), Playwrights' Arena (Los Angeles, California). Kontynuowane będą: tłumaczenia najnowszych dramatów polskich na język angielski, międzynarodowe warsztaty dramaturgiczne oraz nawiązywanie współpracy między polskimi dramaturgami a zagranicznymi reżyserami. W 2014 r. IAM wesprze także ponownie prezentację polskich spektakli na międzynarodowych festiwalach teatralnych (m. in. w Edynburgu i Nowym Jorku).

11.  FILM

Działania w obszarze filmu skoncentrowane zostaną na kampaniach promocyjnych realizowanych w ramach międzynarodowych festiwali filmowych. 

12.  KANTOR 100/100 - przygotowania

Na rok 2015 przypada stulecie urodzin Tadeusza Kantora. Z tej okazji IAM we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie i Cricoteką przygotowuje 100 wydarzeń w najważniejszych miejscach związanych z twórczością artysty. Na rok 2014 planowane są wizyty studyjne teoretyków, krytyków, wybitnych artystów, reżyserów teatralnych i dyrektorów muzeów. Będą to zarówno wizyty gości zagranicznych w Polsce, jak i wizyty Polaków w pozostałych krajach, w których projekt będzie realizowany (m.in. Niemcy, Włochy, Brazylia, Wielka Brytania, Francja, Rosja).

13.  CULTURE.PL

Portal www.culture.pl prowadzony jest przez Instytut od 2001 r. Jego zadaniem jest prezentacja wiedzy o polskiej kulturze i informacji o realizowanych projektach kulturalnych w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. W 2014 r. kontynuowana będzie zmiana jakościowa serwisu, bieżące uzupełnianie treści, tworzenie treści multimedialnych, realizacja komplementarnych działań komunikacyjnych projektów w sieci.

14.  REZYDENCJE

Planuje się kontynuację rozpoczętego w 2013 r. pilotażowego programu rezydencji artystycznych. Przebieg i efekty programu pilotażowego zdeterminują kierunek podjętych w tej dziedzinie dalszych działań.

15.  PROGRAM WIZYT STUDYJNYCH

Dzięki organizowanym przez IAM wizytom Polskę odwiedzają najwybitniejsi przedstawiciele świata kultury. Efektem tego projektu jest stale rozrastająca się baza praktycznej wiedzy o działaniach kulturalnych, najbardziej interesujących dla odbiorców z zagranicy. Podobnie jak w latach poprzednich, w 2014 r. uczestnikami wizyt studyjnych z obszaru kultury będą: dyrektorzy festiwali artystycznych, animatorzy kultury, twórcy i artyści, krytycy i dziennikarze, filmowcy i kuratorzy. Zaproszeni goście będą mieli okazję zapoznać się z ofertą kulturalną oraz nawiązać kontakty służące budowaniu długofalowej współpracy z polskimi artystami i instytucjami kultury.

16.  PROGRAM „KULTURA POLSKA NA ŚWIECIE"

Kontynuowana będzie realizacja wsparcia dla twórców i artystów oraz osób zajmujących się upowszechnianiem i promocją polskiej kultury poprzez program "Kultura polska na świecie". Wspiera on możliwość indywidualnego uczestnictwa w wydarzeniach poza granicami kraju (m.in. wystawy, koncerty, festiwale, tournée, konkursy muzyczne).

17.  DZIAŁALNOŚĆ PUNKTÓW KONTAKTOWYCH

·         Program Europa dla Obywateli (EDO)

„Europa dla Obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający aktywne obywatelstwo europejskie. Celem działalności Punktu Kontaktowego jest promocja Programu w Polsce poprzez organizowanie szkoleń dla potencjalnych beneficjentów, wydawanie publikacji ułatwiających uzyskanie dotacji z Komisji Europejskiej, współpracę z organizacjami zaangażowanymi w program i tematykę społeczeństwa obywatelskiego. W 2014 r. w związku z nową edycją Programu EDO 2014-2020, głównym zadaniem Punktu będzie wskazanie potencjalnym beneficjentom wszystkich nowości i przygotowanie do skutecznego korzystania z jego nowej edycji.

·         Program Kreatywna Europa

„Kreatywna Europa” to program Unii Europejskiej skierowany do instytucji, organizacji i innych podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Jego celem jest promocja europejskiej kultury i sztuki, zwiększanie mobilności artystów i dzieł europejskich, budowanie współpracy kulturalnej na poziomie ponadnarodowym, rozwijanie europejskiej publiczności oraz dostosowywanie sektorów kultury i kreatywnych do technologii cyfrowych i wdrażania innowacji.  Celem działalności Biura Programu Kreatywna Europa jest promocja Programu w Polsce poprzez organizowanie szkoleń dla potencjalnych beneficjentów, wydawanie publikacji ułatwiających uzyskanie dotacji, współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi zaangażowanymi w program oraz związanymi z sektorami kultury, filmu i sektorami kreatywnymi.powrót