Przekazanie łotewskich zabytków

16-02-2012

Późnorenesansowy brązowy świecznik oraz XVII wieczny pulpit kościelny wrócą na Łotwę. Oba cenne obiekty trafiły do Polski podczas II wojny światowej. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski przekazał je Prezydentowi Republiki Łotewskiej Andrisowi Bērziņšowi podczas uroczystości, która odbyła się 16 lutego 2012 roku na Zamku Królewskim w Warszawie.

Przekazanie łotewskich zabytków

W zbiorach polskich zidentyfikowano dwa obiekty zabytkowe pochodzące z Łotwy, które trafiły do Polski podczas II wojny światowej. To świecznik z kościoła luterańskiego p.w. św. Piotra w Rydze, przechowywany w katedrze włocławskiej oraz pulpit (lektorium) z kościoła luterańskiego p.w. Trójcy Świętej w Jełgawie (przed wojną w zbiorach miejscowego muzeum)  – znajdujący się w Muzeum Narodowym w Poznaniu.

Z prośbą o podjęcie kroków w sprawie ich przekazania Łotewska Państwowa Inspekcja ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego (Valsts Kultūras Pieminekļu Aizsardzības Inspekcija) zwróciła się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

Strona polska potwierdziła prawo własności obu zabytków oraz fakt, że znalazły się one na terenie Polski podczas II wojny światowej. Podjęto rozmowy z JE Biskupem Diecezji Włocławskiej W. A. Meringiem i Dyrektorem Muzeum Narodowego w Poznaniu prof. W. Suchockim. W 2011 roku zakończyły się procedury związane z przekazaniem obiektów stronie łotewskiej. Podjęto również decyzję o przekazaniu pulpitu i świecznika przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego podczas wizyty Prezydenta Republiki Łotewskiej Andrisa Bērziņša w Warszawie. powrót