Rada Muzeum Historii Polski

03-10-2011

Minister kultury Bogdan Zdrojewski wręczył powołania członkom nowej Rady Muzeum Historii Polski. Uroczystość odbyła się 3.10. br w siedzibie muzeum przy ulicy Senatorskiej w Warszawie.

Minister kultury Bogdan Zdrojewski wręczył powołania członkom nowej Rady Muzeum Historii Polski
Minister kultury Bogdan Zdrojewski wręczył powołania członkom nowej Rady Muzeum Historii Polski

Nowa Rada Muzeum na kadencję w latach 2011 – 2015 została powołana zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 lipca 2011 r. W jej skład weszli:

·         dr hab. Jolanta Choińska–Mika– wicedyrektor Instytutu Historycznego UW. Członek Zespołu Historii Kultury Staropolskiej. Członek Towarzystwa im. Stanisława ze Skarbimierza, International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions.

·         prof. dr hab. Andrzej Chwalba –od 1977 roku pracownik UJ. W latach 1999-2005 r., pełnił funkcję prorektora UJ ds. dydaktyki. Od 2005 roku wykłada w PWSW w Przemyślu. Wybitny znawca religijnych, społecznych, kulturowych i cywilizacyjnych aspektów dziejów Polski i Europy w XIX i XX wieku

·         prof. dr hab. Andrzej Friszke– doktor habilitowany nauk historycznych, specjalizuje się w zakresie historii najnowszej. Pracuje w Instytucie Studiów Politycznych PAN w pracowni badania historii najnowszej oraz jest wykładowcą dziejów Polski XX wieku w Collegium Civitas.

·         prof. dr hab. Rafał Habielski – prasoznawca, historyk Instytutu Badań Literackich PAN i Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w dziejach polskiej emigracji po drugiej wojnie światowej

·         dr Adolf Juzwenko–dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Autor wielu publikacji historycznych, dotyczących zwłaszcza stosunków polsko-rosyjskich

·         Marek Kraszewski– dyrektor Biura Kultury Miasta Stołecznego Warszawy

·         prof. dr hab. Krzysztof Mikulski – profesor nauk humanistycznych, kierownik Zakładu Historii Gospodarczej i wykładowca Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2003 roku Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego

·         prof. dr hab. Andrzej Paczkowski –związany od wielu lat z Polską Akademią Nauk; członek Komitetu Nauk Historycznych PAN, obecnie kierownik Zakładu Historii Politycznej PAN. Profesor Collegium Civitas

·         prof. dr hab. Kazimierz Przybysz - pracownik Instytutu Nauk Politycznych od 1977 roku. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Przewodniczący Rady Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

·         prof. dr hab. Wojciech Roszkowski– profesor historii, poseł do Parlamentu Europejskiego. Wieloletni wykładowca Szkoły Głównej Handlowej i wielu uczelni w kraju i zagranicą

·         prof. dr hab. Andrzej Rottermund– dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie. Jest autorem ponad 100 książek, artykułów i esejów, m.in.: „Klasycyzm w Polsce” (1984), „Zamek Królewski – funkcje i treści rezydencji monarszej wieku Oświecenia” (1988)

·         prof. dr hab. Henryk Samsonowicz - profesor zwyczajny, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, mediewista, Kawaler Orła Białego. Jest autorem ponad 800 publikacji naukowych. W okresie 1989-1991 był ministrem edukacji w rządzie Tadeusza Mazowieckiego i Jana Krzysztofa Bieleckiego

·         dr hab. Paweł Śpiewak – profesor UW, historyk idei, socjolog, publicysta

·         prof. dr hab. Wojciech Tygielski – historyk czasów nowożytnych, profesor zwyczajny na Wydziale Historycznym UW. Zajmuje się historią społeczną Polski i Europy w XVI-XVII wieku, kontaktami polsko-włoskimi oraz podróżami w okresie nowożytnym, a także dziejami dyplomacji

·         prof. dr hab. Zofia Zielińska– profesor Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w historii XVIII w., zwłaszcza stosunkach polsko-rosyjskich.

Muzeum Historii Polski powołano w 2006 roku. W 2009 r. rozstrzygnięto konkursu architektoniczny na projekt gmachu. Wygrała propozycja pracowni Paczowski ET Fritsch Architectes z Luksemburga. MHP ma powstać nad Trasą Łazienkowską w Warszawie. W maju br. ogłoszono konkurs na stałą ekspozycję. Na przestrzeni ok. 7 tys. m. kw. ma przedstawiać najważniejsze wątki polskiej historii - państwa i narodu, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wolności: procesów kształtowania i funkcjonowania parlamentaryzmu, instytucji i ruchów obywatelskich, walki o wolność i niepodległość. Prace będą nadsyłane do 7 listopada, a zwycięzców poznamy 6 grudnia br.powrót