Rada Programowa Żydowskiego Instytutu Historycznego

15-02-2013

11 osób weszło w skład Rady  Programowej Żydowskiego Instytutu Historycznego. 13. lutego br. powołania wręczył Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. 

Wręczenie powołań członkom Rady Programowej Żydowskiego Instytutu HistorycznegoWręczenie powołań członkom Rady Programowej Żydowskiego Instytutu Historycznego fot.: Danuta Matloch.

Wręczenie powołań członkom Rady Programowej Żydowskiego Instytutu HistorycznegoWręczenie powołań członkom Rady Programowej Żydowskiego Instytutu Historycznego fot.: Danuta Matloch.

Wręczenie powołań członkom Rady Programowej Żydowskiego Instytutu HistorycznegoWręczenie powołań członkom Rady Programowej Żydowskiego Instytutu Historycznego fot.: Danuta Matloch.

Wręczenie powołań członkom Rady Programowej Żydowskiego Instytutu HistorycznegoWręczenie powołań członkom Rady Programowej Żydowskiego Instytutu Historycznego fot.: Danuta Matloch.


            Skład Rady Programowej przy Żydowskim Instytucie Historycznym:

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma jest państwową instytucją kultury. Powstał 1 stycznia 2009 roku- zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

ŻIH zajmuje się pogłębianiem i upowszechnianiem wiedzy o historii i kulturze Żydów, zwłaszcza Żydów polskich oraz przedstawianiem jej jako ważnego elementu światowego dziedzictwa kulturowego. Prowadzi badania naukowe, w szczególności bada historię i kulturę Żydów, także we współpracy z właściwymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą. Ponadto, zadaniem Instytutu jest inspirowanie oraz wspomaganie działań przyczyniających się do ochrony i upamiętniania dziedzictwa Żydów Polskich.

Rada Programowa jest organem inicjatywnym i opiniodawczym Dyrektora Instytutu. Członkowie Rady są powoływani i odwoływani na jego wniosek przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego spośród osób spoza Instytutu posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora, będących wybitnymi specjalistami z dziedziny historii i kultury Żydów - przedstawicieli ośrodków uniwersyteckich oraz innych instytucji naukowych z kraju i zagranicy.

 powrót