Raporty eksperckie na temat mobilności artystów oraz mobilności kolekcji w Europie

19-10-2012

Dostępne są już kolejne raporty grup eksperckich: na temat systemów wspierania mobilności artystów w Europie oraz na temat usprawniania wypożyczeń dzieł kultury w Europie.

Raporty przygotowali eksperci oddelegowani przez państwa członkowskie Unii Europejskiej pracujący w ramach grup Otwartej Metody Koordynacji.

Raport nosi tytuł "Building a strong framework for artists' mobility: Five key principles" i dotyczy dobrych praktyk w ramach programów wsparcia mobilności. Zawiera rekomendacje na rzecz rozwoju tych programów w zmieniających się warunkach.

Streszczenie raportu dostępne jest na stronie:

http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/documents/mobility-report-exec-summary.pdf

Pełen raport znaleźć można pod następującym linkiem:

http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/documents/mobility-report.pdf

Więcej informacji na temat prowadzonych wcześniej prac nad tematem mobilności artystów znajduje się tutaj:

http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/skills-and-mobility/mobility-of-culture-professionals_en.htm

Raport nosi tytuł "Report on practical ways to reduce the cost of lending and borrowing of cultural objects between Member States of the EU" i dotyczy praktycznych sposobów redukowania kosztów wypożyczeń (w tym szacowania wartości dzieł, ubezpieczeń, oceny ryzyka i transportu).

Streszczenie raportu dostępne jest na stronie:

http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/documents/moc-mob-of-collections-ex-summary.pdf

Pełen raport znaleźć można pod następującym linkiem:

http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/documents/omc-report-mobility-of-collections.pdf

Przygotowany przez grupę praktyczny poradnik gromadzący wskazówki i dobre praktyki w zakresie wypożyczeń znajduje się tutaj:

http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/documents/omc-report-mobility-of-collections.pdf

Baza raportów powstałych w ramach Otwartej Metody Koordynacji: http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/policy-documents/omc-working-groups_en.htmpowrót