Rekomendacja Warszawska ws. odbudowy i rekonstrukcji dziedzictwa kultury została przyjęta

10-05-2018

Na zdjęciu: Uczestnicy konferencjifot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Podsekretarz Stanu Magdalena Gawinfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Podsekretarz Stanu Magdalena Gawinfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Uczestnicy konferencjifot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Uczestnicy konferencjifot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Uczestnicy konferencjifot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Uczestnicy konferencjifot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Uczestnicy konferencjifot. Danuta Matloch

 

Zwieńczeniem obrad międzynarodowej konferencji „The challenges of World Heritage recovery. International conference on reconstruction”, która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie, było przyjęcie 8 maja 2018 r. Rekomendacji Warszawskiej w sprawie odbudowy i rekonstrukcji dziedzictwa kultury. Trzydniowe spotkanie z udziałem światowej klasy ekspertów m.in. z ICOMOS, ICCROM i UNESCO zgromadziło ponad 200 gości reprezentujących wszystkie regiony świata.

W dokumencie odwołano się do przykładu i doświadczeń związanych z odbudową Warszawy po II wojnie światowej. W uznaniu dla heroizmu i poświęcenia polskiego społeczeństwa, które pełne determinacji odbudowało stolicę, historyczne centrum miasta zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1980 r.

Rekomendacja zawiera zasady postępowania, jakimi należy kierować się w procesie odbudowy miast czy rekonstrukcji zniszczonych obiektów czy zespołów zabytkowych. Dotyczą przede wszystkim samego procesu odbudowy tkanki miejskiej czy rekonstrukcji zniszczonych zabytków. Eksperci zwrócili między innymi uwagę na konieczność:

Rekomendacja Warszawska zostanie zaprezentowana Komitetowi Światowego Dziedzictwa podczas 42. sesji, która odbędzie się w dniach 24.06-07.07 br. w Bahrajnie.

Organizatorami konferencji byli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa, przy współpracy z Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO, Polskim Komitetem ds. UNESCO, Polskim Komitetem Narodowym ICOMOS, Zamkiem Królewskim w Warszawie, Łazienkami Królewskimi, Muzeum Powstania Warszawskiego, Stołecznym Konserwatorem Zabytków, Domem Spotkań z Historią i Centrum Interpretacji Zabytku.powrót