Rękopis pieśni "Wiosna" trafił do Muzeum Fryderyka Chopina

12-07-2017

 

chopinfot. Danuta Matloch

chopinfot. Danuta Matloch

chopinfot. Danuta Matloch

chopinfot. Danuta Matloch

chopinfot. Danuta Matloch

chopinfot. Danuta Matloch

Przekazanie rękopisu pieśni "Wiosna" do kolekcji Muzeum Fryderyka Chopina oraz organizacja przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina we współpracy z Telewizją Polską I Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na instrumentach historycznych – to tematy konferencji prasowej, która odbyła się 12 lipca 2017 r. w Muzeum - Łazienki Królewskie. W wydarzeniu uczestniczył wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

Rękopis pieśni "Wiosna" op. 74 nr 2, nabyty na aukcji J.A. Stargardt w Berlinie, to kolejny zakupiony w ostatnim czasie autograf, który trafił do kolekcji Muzeum Fryderyka Chopina. W zbiorach warszawskiej placówki znajduje się już pięć rękopisów utworów tego gatunku autorstwa polskiego kompozytora.

Pieśń, jeden z najważniejszych gatunków liryki wokalno-instrumentalnej epoki romantyzmu, jest reprezentowana w twórczości Fryderyka Chopina przez kilkanaście utworów. Nie należały one do głównego nurtu jego twórczości, jednak można przypuszczać, że stosunek emocjonalny Chopina do tych utworów był głęboko osobisty. Pieśni komponował wyłącznie do wierszy poetów polskich; po mazurkach i polonezach są one głównymi nośnikami „polskości” w jego muzyce.

Większość autografów pieśni Chopina – zarówno szkicowych jak i oficjalnych – zaginęła. Dość licznie zachowały się kopie, jednak ich autentyczność jest trudna do ustalenia. Wiosna, poza kopią edycyjną Juliana Fontany, pojawia się również w pięciu autografach podarunkowych z 1844, 1846, 1847, 1848 roku oraz w jednym rękopisie niedatowanym.

Rękopis z dedykacją autora

Autograf zakupiony przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina to jedna z owych kopii podarunkowych, wykonana dla Teofila Kwiatkowskiego w roku 1847. Jest to jedna karta, jednostronnie zapisana, poliniowana rastralem w system 14 pięciolinii na stronie. Akolady, klucze, metrum i znaki przykluczowe są wpisane odręcznie przez kompozytora. Tekst muzyczny obejmuje trzy odcinki 8-taktowe dla trzech zwrotek, jednak tekst słowny wiersza Stefana Witwickiego nie jest zapisany – autograf prezentuje wersję utworu tylko na fortepian, bez partii głosu i słów pieśni. Pod tekstem muzycznym kompozytor zapisał dedykację: „Kochanemu Teofilowi Kwiatkowskiemu FChopin [I] 4. Sept. 1847. Paryż", na lewym marginesie natomiast znajduje się własnoręczny podpis Teofila Kwiatkowskiego.

Polski malarz Teofil Kwiatkowski, przebywający na emigracji w Paryżu, należał do najbliższego kręgu osób związanych z Chopinem w latach 40. Jest autorem licznych portretów kompozytora, których część znajduje się w kolekcji Muzeum Fryderyka Chopina. Dedykacja „Kochanemu Teofilowi Kwiatkowskiemu” na autografie pieśni Wiosna wskazuje na bliskie relacje łączące obu artystów.

Zakup autografu Pieśni Wiosna został sfinansowany w całości ze środków sponsorskich przekazanych przez PKN Orlen i Fundację Lotto.

Konkurs Chopinowski na instrumentach historycznych

Kolejnym tematem konferencji była organizacja przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina we współpracy z Telewizją Polską bezprecedensowego na skalę światową Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na instrumentach historycznych. Pierwsza edycja Konkursu zaplanowana jest na wrzesień 2018 roku i odbędzie się w Filharmonii Narodowej w Warszawie, kolejne będą organizowane co pięć lat.

W założeniu uczestnikami Konkursu będą pianiści wszystkich narodowości w wieku od 18 do 35 lat. Jury Konkursu tworzą znakomici przedstawiciele współczesnego świata muzycznego, których działalność artystyczna i zawodowa sytuuje jednocześnie w kręgu najwybitniejszych specjalistów z zakresu wykonawstwa historycznego.

Harmonogram Konkursu przewiduje trzy etapy: pierwszy i drugi to recitale solowe, których repertuar obejmował będzie – obok dzieł Chopina – wybrane utwory Jana Sebastiana Bacha, a także polonezy polskich kompozytorów tworzących w pierwszej połowie XIX wieku. W trzecim etapie 6 finalistów wykona wybrane przez siebie utwory z orkiestrą, a towarzyszyć im będzie doskonale znana polskiej publiczności, legendarna Orkiestra XVIII Wieku.

Dla laureatów przewidziane są – obok nagród pieniężnych – propozycje prestiżowych koncertów z Orkiestrą XVIII Wieku oraz projekty fonograficzne. Uczestniczący w konkursie pianiści będą mieli do dyspozycji fortepiany historyczne z kolekcji NIFC (Erard z 1838, 1849 i 1855, Pleyel z 1848 i 1854, oraz Broadwood z 1843) oraz oryginały i kopie instrumentów z epoki sprowadzone przez restauratorów i kolekcjonerów europejskich, a także instrument specjalnie zamówiony na Konkurs: kopię Buchholtza – warszawskiego instrumentu Fryderyka Chopina.

W konferencji w Pałacu na Wyspie uczestniczyli m.in. Mateusz Matyszkowicz – Dyrektor TVP Kultura, Wojciech Jasiński – Prezes Zarządu PKN Orlen, Olgierd Cieślik – Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego oraz dr Artur Szklener – Dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina i Stanisław Leszczyński – Zastępca Dyrektora w NIFC.powrót