Rekordowy nabór do programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”

25-10-2013

277 projektów o wartości 3,9 mld zł, których łączna wnioskowana kwota dofinansowania przekracza 3 mld zł. Tyle wniosków wpłynęło w ramach zakończonego 30 września br. naboru do programu "Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. Jego operatorem jest MKiDN. W związku z rekordową ilością wniosków, wydłużono czas ich oceny formalnej.

Rozbudowa Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze - modernizacja Teatru Zdrojowego. fot.: EOGRozbudowa Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze - modernizacja Teatru Zdrojowego. fot.: EOG

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie fot.: EOGMiędzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. fot.: EOG

Rewitalizacja Synagogi pod Białym Bocianem we Wrocławiu fot.: EOGRewitalizacja "Synagogi pod Białym Bocianem" we Wrocławiu. fot.: EOG

Decyzję o wydłużeniu oceny formalnej - z 15 do 25 dni roboczych- podjęto za zgodą Krajowego Punktu Kontaktowego i Biura Mechanizmów Finansowych. Pozostałe warunki konkursu pozostały bez zmian.

Całkowita alokacja na program „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” wynosi 81,8 mln euro. Umowa w tej sprawie została podpisana 18 kwietnia 2013 r. Program jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Umożliwi on dofinansowanie projektów inwestycyjnych z zakresu renowacji zabytków, budowy i rozbudowy instytucji kultury, konserwacji zabytków ruchomych oraz rozwoju zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury. Udzielane w jego ramach granty nie mogą być mniejsze niż 1 mln euro i nie mogą przekraczać 8 mln euro.

Program ten uzupełnia się z wdrażanym już Programem „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej” , ukierunkowanym na wsparcie przedsięwzięć „miękkich”, dofinansowanym również ze środków Mechanizmu Finansowego EOG.

Polska jest beneficjentem środków z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego od roku 2004. W latach 2004-2009 uzyskała w jego ramach 533 mln euro. Na projekty z zakresu kultury przeznaczono trzecią pod względem wielkości (obok ochrony środowiska i wdrażania przepisów z Schengen) pulę środków, tj. prawie 100 mln euro, z czego w ramach:

Wykaz projektów znajduje się na stronach: www.eog2016.mkidn.gov.plwww.fwk.mkidn.gov.plpowrót