Rewitalizacja obiektów wspólnego dziedzictwa kulturowego Ukrainy i Polski

13-09-2013

Podczas pobytu we Lwowie 11 września br. minister Bogdan Zdrojewski odwiedził Katedrę łacińską pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz Katedrę ormiańską pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Zapoznał się tam z wybranymi projektami konserwatorskimi realizowanymi ze środków finansowych MKiDN.

Minister Bogdan Zdrojewski w Katedrze łacińskiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii PannyKatedra łacińska pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Od lewej: Minister Bogdan Zdrojewski, arcybiskup metropolita lwowski Mieczysław Mokrzycki oraz ks. prałat Jan Nikiel, proboszcz archikatedry we Lwowie

Katedra łacińska pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.Katedra łacińska pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

Katedra ormiańska pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii PannyKatedra ormiańska pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Katedra ormiańska pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii PannyDrewniany ołtarz „Golgota” na dziedzińcu południowym katedry ormiańskiej we Lwowie - po zakończonych pracach konserwatorskich. 3-letni projekt konserwatorski został sfinansowany ze środków MKiDN. fot. Instytut Książki

 

- Odbieram tutaj sporo podziękowań za współpracę w ostatnich latach. Niedawno udała nam się rzecz nadzwyczajna, bo wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO drewniane cerkwie regionu Karpat po stronie polskiej i ukraińskiej. Był to wspólny wysiłek, trwający kilka lat, zakończony sporym sukcesem i muszę powiedzieć, że odbiór tego sukcesu tutaj, na Ukrainie, był dużo większy, niż w Polsce. Do tego dochodzą przedsięwzięcia związane z ochroną naszego dziedzictwa, prace konserwatorskie na Cmentarzu Łyczakowskim, odnowa grobów wielkich przedstawicieli polskiego świata kultury, prace przy renowacji katedry łacińskiej i świątyni ormiańskiej we Lwowie. Są to także staże w Polsce, program stypendialny Gaude Polonia. Jest tego naprawdę bardzo dużo i bardzo się cieszę, że jest to po stronie ukraińskiej zauważane i doceniane - oświadczył Zdrojewski.

Katedra łacińska pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Prace konserwatorskie polichromii ściennych, autorstwa Jana H. Rosena, rozpoczęto w 2006 r. Dotychczas konserwacji poddano najbardziej zniszczone polichromie na południowej ścianie nawy, najstarsze (pochodzące z XVI w.) zachowane ormiańskie malowidła ścienne oraz witraż w kopule zachodniej. W 2013 r. kontynuowane będą prace konserwatorskie malowideł na północnej ścianie nawy. Wykonawcami są polscy i ukraińscy konserwatorzy. Koszt prac w 2013 r.wynosi  65 tys. zł.

W latach 2010-2013 przeprowadzono kompleksową konserwację cennego, drewnianego ołtarza „Ukrzyżowanie” („Golgota”) na dziedzińcu południowym katedry. Prace wykonywał zespół polskich i ukraińskich specjalistów, a projekt koordynowała Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich we współpracy z przedstawicielami społeczności ormiańskiej Lwowa oraz Fundacji „Ochrona Historyczno-Architektonicznej Spuścizny Lwowa”. Uroczystość  odsłonięcia ołtarza po trzyletniej konserwacji odbyła się w ramach obchodów  jubileuszu 650-lecia katedry. Łączny koszt prac zrealizowanych tam w latach 2006-2012 wyniósł przeszło 1,5 mln zł.

Ponadto we Lwowie prace konserwatorskie prowadzone są Cmentarzu Łyczakowskim- jednej z najstarszych i najważniejszych historycznych nekropolii w Europie. Łączny koszt prac zrealizowanych w latach 2008-2012 wyniósł przeszło 2,7 mln zł. Koszt tegorocznych to 370 tyś. zł.

Środki finansowe MKiDN umożliwiają również realizację projektu kompleksowej konserwacji drewnianego kościoła ze wsi Jazłowczyk (rejon Brody) i jego przeniesienia do Muzeum Architektury Ludowego i Kultury Materialnej we Lwowie. Koszt dwuletniego (2012-2013 r.) przedsięwzięcia wynosi 500 tyś zł.

Prace, których celem jest rewitalizacja obiektów wspólnego dziedzictwa kulturowego Ukrainy i Polski, są podejmowane od 2008 r. Projekty, finansowane ze środków MKiDN, są realizowane przez Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN we współpracy z Zarządem Ochrony Środowiska Historycznego Lwowskiej Rady Miejskiej.powrót