Rok Kolberga 2014

31-12-2013

Patronem nadchodzącego roku będzie Oskar Kolberg - wybitny badacz polskiej kultury ludowej. Organizację Biura Obchodów Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski  powierzył Instytutowi Muzyki i Tańca. Koncerty inauguracyjne odbędą się 21 lutego 2014 r. w Przysusze oraz 24 lutego 2014 r. w Warszawie.

Rok Kolberga 2014

Minister Bogdan Zdrojewski ogłosił także specjalny program „Kolberg 2014 – Promesa”. Ma on za zadanie przygotować na cały rok jak największą liczbę przedsięwzięć artystycznych, naukowych, edukacyjnych, dokumentacyjnych oraz popularyzatorskich związanych z postacią i twórczością Oskara Kolberga oraz kulturą i sztuką tradycyjną. Do Programu wpłynęły 443 wnioski. Do realizacji wybrano 48 projektów o łącznej wartości ponad 2 mln zł. Pełna lista wniosków dostępna jest na stronie http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/kolberg-2014---promesa.php

Do bogatego programu działań koncertowych, edukacyjnych, promocyjnych i wydawniczych należy m.in. uroczysta inauguracja Roku Kolberga w Przysusze i w Warszawie, stworzenie strony internetowej poświęconej folkloryście i uruchomienie interaktywnego przewodnika po Polsce Kolberga, digitalizacja i udostępnienie rękopisów Kolberga oraz wydanych tomów jego dzieł. Ponadto - renowacja nagrobku na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, powstanie Raportu o muzyce tradycyjnej i tańcu tradycyjnym oraz przygotowanie wystaw poświęconych Oskarowi Kolbergowi w kontekście historii i kultury XIX wieku.

Informacje o realizowanych projektach będą pojawiały się regularnie na oficjalnej stronie internetowej obchodów Roku Kolberga: www.kolberg2014.org.pl

W zakładce http://imit.org.pl/pl/rocznice/rok-kolberga-2014/rok-kolberga.html znajdują się najważniejsze informacje dotyczące obchodów Roku Kolberga oraz materiały do nieodpłatnego pobrania. Ponadto uruchomiono oficjalny profil na Facebook’u https://www.facebook.com/kolberg2014

Oskar Kolberg (1814-1890)- kompozytor i folklorysta o najbogatszym dorobku w dziewiętnastowiecznej Europie. Utrwalił, w wydanych za życia 33 tomach monografii regionalnych, wierny obraz polskiej sztuki i kultury ludowej. Zapisy muzyki i tekstów folkloru, ukazane w kontekście życia i kultury wspólnot lokalnych, do dziś wykorzystywane są przez kompozytorów, nauczycieli muzyki, muzyków folkowych, zespoły amatorskie, wreszcie przez badaczy i wszystkich pragnących poznać kulturę wsi polskiej XIX wieku.powrót