Rok Tuwima 2013 – trwa nabór wniosków na dofinansowanie projektów upamiętniających twórczość poety

06-06-2013

W związku z ustanowieniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2013 Rokiem Juliana Tuwima, Instytut Książki ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów promujących myśl i twórczość poety w kraju i za granicą.

Konkursem objęte zostaną projekty takie jak: festiwale, konkursy, wystawy, seminaria, konferencje, wyjazdy studyjne, publikacje książkowe i internetowe, utwory muzyczne, sceniczne, literackie, plastyczne, filmowe, audycje radiowe i telewizyjne, projekty multimedialne i informatyczne, których realizacja przypadanie na rok 2013.

Projekty konkursowe należy składać do 15 lipca 2013 roku.

Więcej informacji, regulamin konkursu oraz wszystkie dokumenty na stronie: 

http://www.instytutksiazki.pl/w-instytucie,o-nas,29617,rok-juliana-tuwima.html

Informacji o konkursie udziela: Marek Jurowski, tel. 022 656 63 80, e-mail: m.jurowski@instytutksiazki.plpowrót