Rozpoczął się nabór do udziału w I Kongresie Edukacji Architektonicznej

10-09-2018

baner I Kongresu Edukacji Architektonicznej

W dniach 10-13 października 2018 r. odbędzie się pierwszy Kongres Edukacji Architektonicznej (KEA), organizowany przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich i Narodowym Centrum Kultury. Celem wydarzenia jest stworzenie przestrzeni do dialogu, wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy przedstawicielom różnych jednostek, które zajmują się szerzeniem i popularyzacją wiedzy o architekturze i urbanistyce na terenie całego kraju.

Program

Podczas kongresu zostanie przeprowadzona szeroka dyskusja na temat sytuacji edukacji architektonicznej w kraju, nastąpi wymiana doświadczeń na temat sposobów i metodyki pracy, a także trudności z jakimi spotykają się na co dzień eksperci zajmujący się edukacją architektoniczną. W trakcie wydarzenia zostaną również przeprowadzone wykłady i warsztaty dające szansę spojrzenia na temat architektury w nieoczywisty sposób. Podsumowaniem kongresu będzie raport końcowy odnoszący się do kondycji edukacji architektonicznej w Polsce.

Do pobrania: Program I Kongresu Edukacji Architektonicznej

 

Rejestracja

Do udziału w kongresie zapraszamy architektów, dyrektorów instytucji kultury, przedstawicieli organizacji zawodowych, fundacji oraz stowarzyszeń, edukatorów i animatorów, a także osoby zajmujące się popularyzacją architektury i urbanistyki za pośrednictwem różnych mediów.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 18 września (do 24 września rekrutacja uzupełniająca), przesyłając kompletną aplikację (wymagane dokumenty w Regulaminie) na adres: p(dot)janowska@niaiu(dot)pl

Do pobrania: Regulamin uczestnictwa i formularz zgłoszenia

 

Organizator: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Współorganizator: Stowarzyszenie Architektów Polskich

Partner: Narodowe Centrum Kultury

 

Informacje o I Kongresie Edukacji Architektonicznej:

http://niaiu.pl/2018/09/juz-w-pazdzierniku-1-kongres-edukacji-architektonicznej-w-tucznie/

https://www.facebook.com/events/2191208311113064/

 

 powrót