Rozpoczęła się rozbudowa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

24-03-2014

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod dalszą rozbudowę i modernizację Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Fot. Maciej Rerek/UAP
Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod dalszą rozbudowę i modernizację Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Fot. Maciej Rerek/UAP

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod dalszą rozbudowę i modernizację Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Fot. Maciej Rerek/UAP
Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod dalszą rozbudowę i modernizację Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Fot. Maciej Rerek/UAP

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod dalszą rozbudowę i modernizację Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Fot. Maciej Rerek/UAP
Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod dalszą rozbudowę i modernizację Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Fot. Maciej Rerek/UAP

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod dalszą rozbudowę i modernizację Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Fot. Maciej Rerek/UAP
Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod dalszą rozbudowę i modernizację Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Fot. Maciej Rerek/UAP

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod dalszą rozbudowę i modernizację Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Fot. Maciej Rerek/UAP
Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod dalszą rozbudowę i modernizację Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Fot. Maciej Rerek/UAP

 

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod dalszą rozbudowę i modernizację Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu odbyło się 20 marca br. w obecności Podsekretarz Stanu w MKiDN Moniki Smoleń oraz władz uczelni. Inwestycja uzyskała ponad 37 mln zł unijnego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego operatorem jest MKiDN.

Celem rewitalizacji, przebudowy i rozbudowy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu jest poprawa jakości oferty edukacyjnej i kulturalnej tej uczelni. W ramach inwestycji szkoła wzbogaci się również o wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności edukacyjnej na wysokim poziomie. Realizacja projektu potrwa do roku 2015.

W planach jest stworzenie profesjonalnego studia filmowego dla animatorów wraz ze sprzętem do reżyserii, stolarni oraz drukarni. W pawilonie rzeźby znajdować się będą: warsztat spawalniczy, odlewnia, piece ceramiczne, pracownia żywic oraz lakiernia. Ponadto studenci będą mogli korzystać z trzech studiów fotograficznych oraz pracowni grafiki. Przewidziano również przebudowę dziedzińca uczelni. Przebudowana zostanie również infrastruktura podziemna, w której znajdzie się część pracowni.

Wartość projektu wynosi 44, 4 mln zł, a dofinansowanie z UE- 37,7 mln zł. Umowę w tej sprawie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski podpisał w grudniu 2012 r.

W ramach XI Priorytetu "Kultura i dziedzictwo kulturowe", którego operatorem jest MKiDN,  podpisano 79 umów. Wartość całkowita projektów to 3,93 mld zł, a kwota dofinansowania - ponad 2,28 mld zł. W całej Polsce do tej pory oddano do użytku 39 nowych lub wyremontowanych obiektów. Wykaz wszystkich projektów znajduje się na stronie: http://www.poiis.mkidn.gov.pl/front/page/get/54

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu istnieje od ponad 90 lat. Jest największą tego typu uczelnią w Polsce. Jej początek wyznacza rok 1919, gdy założono w Poznaniu Szkołę Sztuk Zdobniczych, przekształconą w Instytut Sztuk Plastycznych. W 1946 r. powstała Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych. W 1996 uzyskała status Akademii Sztuk Pięknych, a 2010 r. zmieniła nazwę na Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.powrót