Rozpoczęło się III Forum Sektorów Kreatywnych w Łodzi

13-06-2018

autor zdjęcia Danuta Matlochfot.: Danuta Matloch

autor zdjęcia Danuta Matlochfot.: Danuta Matloch

autor zdjęcia Danuta Matlochfot.: Danuta Matloch

autor zdjęcia Danuta Matlochfot.: Danuta Matloch

autor zdjęcia Danuta Matlochfot.: Danuta Matloch

autor zdjęcia Danuta Matlochfot.: Danuta Matloch

autor zdjęcia Danuta Matlochfot.: Danuta Matloch

autor zdjęcia Danuta Matlochfot.: Danuta Matloch

Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński 13 czerwca 2018 r. otworzył w Łodzi Trzecie Forum Sektorów Kreatywnych Europa Środkowo-Wschodnia Chiny. W Forum biorą udział delegacje z Chin oraz 16 państw Europy Środkowo-Wschodniej. Tegoroczne forum nosi tytuł „Creative revitalisation” i jest poświęcone przemianom jakie zachodzą w miastach poprzez sektory kreatywne oraz zagadnieniom współpracy w branży designu, filmu, nowych mediów, gier wideo i muzyki.

W obradach Forum biorą udział znamienici eksperci poszczególnych sektorów kreatywnych z Polski oraz z zaproszonych krajów. Celem Forum jest pogłębienie współpracy w obszarze branż kreatywnych pomiędzy krajami Europy Środkowo-Wschodniej oraz Chin, m.in. większa promocja i eksport produktów i usług branż kreatywnych z poszczególnych krajów na wzajemnych rynkach.

Obrady Forum odbywają się w zrewitalizowanych przestrzeniach Łodzi i Katowic, tj. Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i EC1 w Łodzi oraz Muzeum Śląskim w Katowicach. Natomiast bogaty program towarzyszący Forum obejmuje prezentację polskiego designu, rękodzieła, VR’u i muzyki m.in. laureatek opolskiego koncertu premier – zespołu Tulia, duetu dj’sko-producenckiego Up&Down, zespołu Bartosza Słatyńskiego oraz orkiestry AUKSO z koncertem ELECTROKILAR. Wydarzenia te odbędą się w łódzkiej Fabryce – Sztuki Art_Inkubatorze, Muzeum Sztuki ms2, a także sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

Zwieńczeniem Forum będzie udział delegacji w konferencji poświęconej sektorom kreatywnym organizowanej na marginesie Kongresu Miast Kreatywnych UNESCO odbywającym się w tym roku w Krakowie i Katowicach. Uczestnicy organizowanego przez MKiDN Forum z państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin wezmą, wspólnie z uczestnikami Kongresu Miast Kreatywnych UENSCO, udział w katowickim festiwalu Ogrody Dźwięków. 

Jest to pierwsze tak bogate programowo Forum Sektorów Kreatywnych w tym formacie współpracy, ukierunkowane na osiągnięcie praktycznych rezultatów i wsparcie polskich sektorów kreatywnych w eksporcie i ich umiędzynarodowieniu. Pierwsza edycja Forum Sektorów Kreatywnych w formacie 16+1 odbyła się w Belgradzie w 2016 roku, a druga w Pekinie w 2017 roku.

Polska aktywnie uczestniczy także w innych forach współpracy kulturalnej w formacie 16+1, m.in. Forum Współpracy Artystycznej, Forum Kuratorskiego Zrzeszenia Bibliotek oraz Forum Literackim, Forum Eksperckim Chiny-Europa Środkowo-Wschodnia na temat ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, którego pierwszej edycji gospodarzem była Polska.powrót