Rozstrzygnięcie konkursu „Zabytek Zadbany 2010”

12-05-2010

Podczas Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, 11 maja, Podsekretarz Stanu w MKiDN Piotr Żuchowski wręczył dyplomy  laureatom konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany 2010”.
W kategorii zabytki architektury i budownictwa mieszkalnego i użyteczności publicznej wyróżnione zostały:

 1. Gmina Miechów - za wykonanie kompleksowych  prac konserwatorsko-remontowych dachu i elewacji drewnianego dworku „Zacisze” w Miechowie.
 2. Olga i Paweł Esse – za przeprowadzenie  prac remontowych, konserwatorskich i rewaloryzacyjnych zabytkowego dworu w  Somiance.
 3. Agencja Rozwoju Przemysłu S. A. – za kompleksowe prace remontowo - konserwatorskie Zamku Leszczyńskich w Baranowie Sandomierskim.
 4. Gmina Miasta Częstochowa -  za remont Pałacyku Fabrykanckiego Hantkego w Częstochowie.

Laureatami konkursu w kategorii zabytki dziedzictwa przemysłowego zostali:

 1. Generalna Dyrekcja Dróg  Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi -  za przeprowadzenie w latach 2008-2009 remontu zabytkowego mostu spawanego na rzece Słudwi w Maurzycach.
 2. Zakład Produkcyjno-Usługowo- Handlowy „Inter-Mar” Stanisław Marzec -  za przeprowadzenie w latach 2008-2009, prac budowlanych i konserwatorskich zabytkowego budynku przędzalni w zespole dawnych zakładów Adolfa Daubego w Łodzi.
 3. Stefan J. Michalak -  za przeprowadzenie w latach 2002-2007 prac remontowo-konserwatorskich zabytkowej latarni morskiej tzw. „Wieży Pilotów” w Gdańsku – Nowym Porcie.

Wyróżnienia w kategorii zabytki sakralne otrzymali:

 1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego i św. Doroty w Trzcinicy -  za prace konserwatorskie, restauratorskie, budowlane w zabytkowym kościele drewnianym p.w. św. Doroty w Trzcinicy.
 2. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny oraz św. Michała Archanioła w Haczowie – za konserwację zabytkowych elementów unikatowego kościoła drewnianego p.w. Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny oraz św. Michała Archanioła w Haczowie .
 3. Miasto i Gmina Prabuty – za prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego kościoła ewangelicko-augsburskiego tzw. kościoła polskiego w Prabutach.
 4. Parafia Rzymskokatolicka p.w.  św. Trójcy w Bytomiu – za prace konserwatorskie zabytkowej kaplicy grobowej rodziny Schastoków na cmentarzu „Mater Dolorosa” w Bytomiu.

W kategorii zabytki architektury obronnej dyplom przyznano:
Prezydentowi Miasta Zamościa – za kompleksowe  prace remontowo - konserwatorskie zespołu fortyfikacji Miasta Zamościa obejmującego Starą Bramę Lubelską z Kojcem, Nową Bramę Lubelską, Bastion VII, Kazamatę Bastionu I, Bramę Szczebrzeską z Wartownią.powrót