Rozstrzygnięcie Konkursu o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2017 r.

30-12-2016

30 grudnia 2016 r. decyzją Ministra KiDN rozstrzygnięty został Konkurs o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2017 r. w naborze do 30 września 2016 r.

Lista stypendystów na 2017 r.powrót