Ruszyła nowa edycja programu „Patriotyzm Jutra”

02-01-2014

Do 31 stycznia br. można składać wnioski w kolejnej edycji  „Patriotyzmu Jutra” – ogólnopolskiego programu realizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program wspiera nowatorskie inicjatywy i twórczą działalność na rzecz edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej.  W tym roku na ten cel przeznaczonych zostanie 2 mln złotych, a przez ostatnie lata rozdysponowano ok. 8,5 mln zł.

logo Patrotyzm Jutra

Finansowane w ramach Programu warsztaty, wystawy, programy dokumentacyjne, działalność wydawnicza i kampanie społeczne mają przybliżać i upowszechniać wiedzę z zakresu historii, zachęcać do pielęgnowania i samodzielnego badania polskiego dziedzictwa, kształtować rozumiejących swoją kulturę i świadomych swojej tradycji obywateli.

W ubiegłych latach wśród zrealizowanych projektów zainteresowaniem cieszyły się pomysły innowacyjne, o charakterze edukacyjnym, także artystycznym, wykorzystujące nowoczesne media i technikę jako środki przedstawiania i badania historii, także lokalnej.

Do najbardziej popularnych typów nadsyłanych zgłoszeń należą nagrania świadków historii w ramach tzw. historii mówionej, często zaprezentowane w bardzo oryginalnej formie. Coraz częściej pojawiają się aplikacje na urządzenia mobilne. Wśród projektów znajdują się także trafiające szczególnie do młodzieży i studentów gry edukacyjne, gry miejskie i  terenowe.

Minimalna kwota dofinansowania to 5 tys. zł., a maksymalna - 50 tys. zł brutto. Muzeum Historii Polski przyjmuje wnioski do 31 stycznia 2014 roku włącznie, pod adresem http://pj.hist.pl/pj_form/index.htmlpowrót