Sejmowa komisja kultury pozytywnie o budżecie resortu kultury na 2014 r.

22-10-2013

Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu pozytywnie zaopiniowała część projektu przyszłorocznego budżetu państwa, przeznaczonego na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Budżet ministerstwa kultury na rok 2014 ma wynieść 2 miliardy 981 milionów 615 tys. zł.

"Ministerstwo kultury odnotuje zwiększenie budżetu - w stosunku do roku 2013 - o nieco ponad 7 proc. To środki, które będą przeznaczone przede wszystkim na zadania własne" - poinformował na wtorkowym posiedzeniu sejmowej komisji minister kultury Bogdan Zdrojewski.

W projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok ujęte zostały wydatki na realizację wieloletnich programów, w tym "Kultura+" (na rok 2014 wydatki mają wynieść ponad 96 mln zł), "Budowa Muzeum II Wojny Światowej" (wydatki na 2014 rok - ponad 77 mln zł) i "Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku" (wydatki w wysokości ponad 49 mln zł w 2014 r.)

Zdrojewski zapowiedział, że rok 2014 będzie kolejnym okresem "bardzo poważnego inwestowania w infrastrukturę kultury". "Wszystkie inwestycje, pozostające w obrębie odpowiedzialności ministerstwa kultury przebiegają zgodnie z harmonogramami i nie są zagrożone" - zapewnił minister.

Minister omawiał też wydatki budżetu środków europejskich przeznaczonych w 2014 r. na kulturę i dziedzictwo. W projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 - w ramach budżetu środków europejskich - założono wydatki w kwocie 398 mln 987 tys. zł.

Polski Instytut Sztuki Filmowej, zgodnie z projektem na 2014 rok, ma otrzymać dotację podmiotową w wysokości ponad 10 mln zł. W sumie, łączne dochody (m.in. z eksploatacji filmów) PISF w 2014 roku mają wynosić 143 mln 875 tys. zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu państwa na rok 2014 dla Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia została określona na 4 mln zł. Przychody z innych tytułów, w tym środki na organizację konferencji, to 250 tys zł.

"Tendencja wzrostowa jest widoczna i jest to wielka zasługa ministerstwa kultury (...). Do ideału jest pewnie jeszcze daleko, ale nie ulega wątpliwości, że wzrost jest widoczny, a stabilność budżetu ministra kultury powinna wszystkich cieszyć" - oceniła posłanka PO Urszula Augustyn, wnioskując jednocześnie o pozytywne zaopiniowanie przez komisję projektu na 2014 rok.

Posłanka Barbara Bubula (PiS) pytała m.in. o proces uzyskania 1 procenta wydatków na kulturę z budżetu państwa, postulowany przez Obywateli Kultury. "To prawdopodobnie spada, a nie wzrasta" - oceniła.

"Zgodnie z tym projektem budżetu, wydatki na kulturę będą wynosiły jeden procent już w przyszłym roku. Ale według moich, bardziej krytycznych, obliczeń ten współczynnik będzie wynosił ok. 0,9 procenta w 2014"- tłumaczył Zdrojewski. Jego zdaniem, szansa na uzyskanie 1 procenta istnieje w roku 2015.

"Nie satysfakcjonuje mnie ten stan postępu; on byłby satysfakcjonujący, gdyby samorządy nie ograniczały wydatków na kulturę" - przyznał. Jak uściślił, w 2013 rok samorządy po raz pierwszy od 20 lat zaplanowały wydatki brutto na kulturę mniejsze niż w latach poprzednich.

Za pozytywnym zaopiniowaniem przyszłorocznego budżetu MKiDN głosowało 11 posłów, przeciw - 8, 1 poseł wstrzymał się od głosupowrót